Kostelany

Kostelany

Slovní popis polohy obce

Obec Kostelany se rozprostírá pod výběžky Chřibů, 10 km jihovýchodně od Zdounek a 12 km jižně od Kroměříže. K obci Kostelany jsou přidruženy obce Lhotsko a Újezdsko.

Stručná historie obce

Název obce Kostelany je starobylého původu. Je odvozen od lidí z kostela, nebo od opevněného místa Kastela. Podle lidové pověsti pochází název od kostelíku, který zde v dávné době stával při Hradské cestě. Založení obce lze předpokládat již ve 14. století na území, které patřilo k tehdy královskému hradu Buchlovu. První písemná zpráva o její existenci je v zástavní listině krále Zikmunda z roku 1422, ta zaznamenává obce patřící k hradu Buchlovu. V roce 1542 došlo k rozdělení buchlovského panství, jehož část, včetně Kostelan, spojili majitelé z rodu Žerotínů se svým napajedelským panstvím. V roce 1649 byly Kostelany definitivně připojeny ke kvasickému panství, patřícímu rodu Lambertů, později hrabatům z Thunu a Hohensteina, až do roku 1945. V poválečném období došlo k velkému stěhování obyvatel. Celkem se z Kostelan vystěhovalo 103 osob. Významnou událostí v r. 1945 bylo zhotovení pamětní desky a obnovení pomníku prezidenta T. G. Masaryka (původně byl pomník odhalen v roce 1938). Návrat k této osobnosti českých dějin nastal až po roce 1989. Po mnoha letech se konala slavnost u sochy T. G. Masaryka. Na závěr oslavy byla v horní části parku zasazena památná lípa. Na konci roku 1997 se uskutečnilo svěcení nového obecního zvonu pro kostelanský hřbitov. Zvon je vyzdoben znakem a pečetí obce. Velmi významná událost proběhla v dubnu 1995. Starosta obce převzal v budově Parlamentu v Praze schválený znak a prapor obce Kostelany. Pod obecní úřad v Kostelanech patří ještě obce Lhotka a Újezdsko.

Nejvýznamnější památky

K obci přísluší skupina chalup při silnici na Kroměříž zvaná Čenče. Nejstarší dochovanou památkou v obci je starobylý smírčí kříž lidově zvaný Baba, stojící nedaleko Klimešovy studánky v lese Kameňák. V parčíku na návsi stojí pomník padlým v I. a II. světové válce, na kterém je umístěna busta T. G. Masaryka. Pamětní kámen z pískovce připomíná osvobozování obce rumunskou armádou. Kolem obce se nachází zbytky dálnice budované již před II. světovou válkou. Bohaté možnosti sportovního vyžití nabízí víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (pro tenis, volejbal, basketbal a malou kopanou) a hlavně nová sportovní hala (tenis, volejbal, nohejbal, fitcentrum, sauna, solárium a sportovní bar).

Přírodní zajímavosti

Záskalí je přírodní rezervace (výměra 31,82 ha) se společenstvy typu bohatých dubových bučin s výskytem vzácných druhů rostlin. V katastru obce jsou průzkumné vrty na zemní plyn a ropu, která je zde také v malé míře těžena a soustřeďována v úpravně. Hlubinné ropné vrty zde dosahují hloubky okolo 1500 metrů.

Možnosti trávení dovolené

Nejlákavějším turistickým cílem je kostelanský ranč postavený ve westernovém stylu. Není to jen cíl milovníků koní. V areálu si lze zahrát bowling, stolní tenis, šipky, půjčit si kola, nebo absolvovat výlet v koňském sedle. Zpříjemněním pobytu je návštěva aquacentra s bazénem s protiproudem, whirpoolem a saunou. V programové nabídce mají stálé místo nejen westernové soutěže, ale také divadlo, koncerty, ohňostroje, profesionální americké rodeo a další pozvánky. Ranč disponuje ubytovacími a stravovacími službami, hotel počítá i s ubytováním domácích zvířat.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Jan Wunder (1811-1888) byl myslivec, včelař, zakladatel ovocnářství, propagátor pěstování bource morušového na Moravě. Alois Kořínek (1914-1969) byl kněz, misionář, vychovatel mládeže, bojovník proti fašismu. Antonín Rozsypal (1890-1941) byl zakladatel Kudlovské doliny, fotograf, chemik, bojovník proti fašismu. František Hrabal, probošt řádu Barnabitů ve Vídni. doc. JUDr. Jiří Malenovský, Csc. je v současné době vyslanec Rady Evropy za Českou republiku ve Štrasburku.

Fotogalerie

PP Komínky

PP Komínky

Přírodní památku Komínky, vyhlášenou v roce 1967 na rozloze 0,5 ha, tvoří vrcholová skalnatá partie Chřibů táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči.

PR Záskalí

Přírodní rezervaci Záskalí, vyhlášenou v roce 1995 na rozloze 31,85 ha, tvoří vrcholová skalnatá partie Chřibů a jižní svah pod kótou Kameňák (451 m n. m.) táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči.

Nejbližší cíle v okolí