Košíky

Košíky

Slovní popis polohy obce

Obec Košíky leží 10 km od Uherského Hradiště a asi 7 km od Napajedel, na území Chřibů.

Stručná historie obce

Obec vznikla někdy počátkem 17. století jako lánová ves, což znamená, že vznikla vyklučováním lesního porostu. Košíky založil hrabě Jan z Rottalu. Vesnice náležela až do roku 1848 k napajedelskému panství. Košíky měly vždy zemědělský a dobytkářský ráz, pěstovalo se ovoce a zřejmě se lidé pokoušeli pěstovat i vinnou révu. Nasvědčuje tomu obecní pečeť s motivem košíku s hrozny a s košířem. Roku 1868 obec přešla pod Okresní správu Uherské Hradiště, kam přísluší dodnes. Název obce je zřejmě odvozen od zaměstnání jejich obyvatel vyrábějících košíkářské zboží. Košík je také spolu s hroznem v obecním znaku. Současné Košíky mají průměrně 420 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Kaple Panny Marie byla postavena v roce 1888 a vysvěcena o rok později současně se sochou Panny Marie Lurdské, umístěné v kapli. Okolo roku 1860 byla na okraji lesa Na Sypčinách postavena kaple s obrázkem Panny Marie.

Kultura a tradice

O osvětu v Košíkách pečoval po mnoho desítek let kulturně vzdělávací a čtenářský spolek „Metoděj”. Posláním spolku, především v jeho prvopočátcích, bylo přibližovat spoluobčanům díla domácích i cizích beletristů a poetů. Vzdělávací činnost byla dříve doplňována organizováním a provedením řady divadelních představení, k jejichž realizaci spolek získával ochotníky z místních nadšenců. Divadelní činnost vyplňovala především zimní měsíce, kdy na vesnici utichl hospodářský pracovní ruch. Dnes je práce spolku soustředěna především na místní knihovnu.

Přírodní zajímavosti

Severně od obce, v místě zvaném Sklepiska, se nachází dosud archeologicky neprobádané hradisko, pravděpodobně velkomoravského původu.

Možnosti trávení dovolené

V okolí obce Košíky vede řada turistických tras s možností procházek po hřebenech hor a tras vyznačených pro aktivity cyklistů. Nevšední rozhled na obec i široké okolí umožňuje asi kilometr vzdálené rekreační středisko Ranch Rovná.

Fotogalerie

Sklepisko

Nejbližší cíle v okolí