Kudlovice

Kudlovice

Kudlovice

Slovní popis polohy obce

Vinařská obec Kudlovice se nachází 6 km jihozápadně od Napajedel na úpatí náhorně položené roviny.

Stručná historie obce

V historickém místopise je psáno, že Kudlovice se připomínají teprve r. 1372, kdy jsou uváděny mezi obcemi platícími mostné do Hradiště. Kudlovice jsou však s největší pravděpodobností o něco starší. Podařilo se totiž najít doklad z roku 1371, kdy bylo v Kudlovicích povoleno mýto listinou mezi Jodokem, Janem a Prokopem. Dalším důkazem může být to, že Kudlovice byly založeny zároveň se Sušicemi, kde se usadil rod Suchů, jak svědčí název Suchovy díly, dnes Súchovy (část Kudlovic). Kudlovice musely existovat již roku 1344, kdy si ve velehradském klášteře vymínila hrob Jitka, vdova po Robertu, řečenému ze Sušic. Kudlovice byly patrně založeny v letech 1252-1321. Obec Kudlovice byla zpočátku zbožím zeměpanským. Od zeměpána přešla část Kudlovic v držení rodu panského jako zástavní zboží nebo jejich vlastnictví za prokázané služby. Prvním držitelem byl rod Kuželů z Bílovic a ze Žeravic. Roku 1386 se uvádí majitel Jaroslav z Buchlovic, roku 1464 Jiřík Kužel z Kvasic, jemuž byly Sušice a část Kudlovic přisouzeny rozsudkem jako zástava. Z dalších panovníků to byl Jiřík Buchlovský z Mošnova. Tím se vytvořily dvě části obce, a to horní konec se Sušicemi, což byla část buchlovská, dolní konec byla část kvasická. Rozdělení s sebou neslo nevraživost, protože Kudlovice přecházely "z ruky do ruky". Vinné sklepy v obci jsou důkazem tradice vinařství, která se zachovala až do dnešních dnů. První zmínky o vinohradech jsou z roku 1466. K osázení 31 hektarů vinnou révou došlo roku 1657 v trati Paňháje. Tradice vinařství v obci je patrná i z obecní pečeti, kde je vyobrazen kosíř a hrozen, pod nímž vyrůstají dvě květiny. V katastru obce se nachází několik zajímavých archeologických lokalit. Bylo zde zjištěno sídliště z období kultury volutové a malované keramiky. K datování časně středověkého sídliště (rozmezí let 1162 – 1163) v trati Záhumenica a Zámeza přispěl i důležitý nález měděné uherské mince Štěpána IV.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je kaple sv. Jana Křtitele z tesaného kamene, která je stavbou z roku 1747 nezvyklého typu se sousoším Křtu Kristova v mírně nadživotní velikosti. Zvonice na návsi pochází z druhé poloviny 18. století, kompletní opravou prošla v roce 1998. Památkou místního lidového stavitelství z poslední třetiny 19. století je dům č. p. 50, známý jako dům Strmenských.

Kultura a tradice

V obci Kudlovice s 905 stálými obyvateli pořádají únorový maškarní ples a v listopadu oslavují Martinské hody. V domě Strmenských se pořádají besedy u cimbálu, vinobraní, country večery apod.

Přírodní zajímavosti

Kudlovická dolina (lidově Kudlovská dolina) je hluboké údolí dlouhé asi 5 km mezi obcemi Kostelany a Kudlovice, proťaté Kudlovickým potokem v jihovýchodní části Chřibů. V údolí se nacházejí stopy osídlení z období paleolitu. Potok tekoucí po skalním podloží vytváří řadu botanicky zajímavých mokřin. Svahy doliny jsou porostlé dubo-habrovými lesy s humózním i mělkým kyselým půdním profilem. Botanický průzkum prováděli v 60. letech našeho století Dr. J. Hubáček z Uherského Hradiště a H. Zavřel z Kroměříže. Zaznamenali celkem 413 rostlinných druhů. V severní části doliny se nachází skalní útvar Budačina s pověstmi o pobytu loupežníků, v jižní části údolí skalisko Miláčka s pověstí o milencích, kteří zde ukončili svůj život. Zhruba uprostřed doliny u silnice je pomníček sv. Huberta z 19. století. Kudlovický potok pramení severně od Komínských skal, protéká Kudlovickou dolinou přes Kudlovice do Babic, kde se střetává s Jankovickým potokem a společně se vlévají do Moravy v nadmořské výšce 175,1 m.

Fotogalerie

Dům Strmenských

Dům Strmenských

Dům Strmenských je obrazem bydlení a hospodaření drobného rolníka na přelomu 19. a 20. století v našem regionu. Obec získala tento dům (č.p. 50) v roce 1986 od paní Františky Strmenské darem s přáním, aby byl domek zachován ve stávajícím stavu a sloužil jako historický dokument své doby. Stavba - zemědělská usedlost - byla v roce 1998 prohlášená kulturní památkou. V současné době slouží dvůr stavení k pořádání kulturních a společenských akcí, vnitřní prostory využívá Mužský sbor Kudlovice ke své činnosti a slouží i k účelům církevním - setkání věřících při májové pobožnosti. Záměrem obce je dále upravovat stavení, ve dvorní části vytvořit společenskou místnost, zpřístupnit celý objekt veřejnosti ve formě muzea.

Hubáčkova (vinařská) ulice v Kudlovicích

Hubáčkova (vinařská) ulice v Kudlovicích

Jedinečnou atmosféru této malebné vinařské uličky v obci Kudlovice můžete zažít při tradiční akci Kudlovický vinný žleb, kdy se zde schází milovníci vína. V průběhu dne zahraje ve vinařské uličce cimbálová muzika a vystoupí místní pěvecké sbory. Sluncem zalitá ulička v kudlovickém žlebu dostala název na počest dnes už nežijícího zakladatele zdejších sedmnácti vinných sklepů Stanislava Hubáčka.

Na sever slováckého vinařství

Na sever slováckého vinařství

Nejbližší cíle v okolí