Modrá

Modrá

Modrá

Slovní popis polohy obce

Obec Modrá leží v krásném prostředí podhůří Chřibů, asi 4 km od Starého Města a těsně sousedí s Velehradem. Na rozloze 182 ha žije nyní téměř 650 obyvatel.

Stručná historie obce

Legislativně obec vznikla v roce 1786 s původním názvem Neudorf. Četné historické nálezy však dokazují, že historie obce sahá do mnohem dřívější doby. Asi před 7 tisíci lety zde žili zemědělci, o jejichž zručnosti vypovídá keramika s čarami i nehtovými vrypy. Z těch známějších kultur zde pobývali zejména Keltové (500-300 př. n. l.) a později i Germáni (začátkem našeho letopočtu). Pro nás nejdůležitější osídlení na území dnešní Modré bylo bezesporu Slovany. První pozůstatky po této kultuře jsou zejména v lokalitě Díly, a to ze 7. - 8. století. První písemná zmínka o osídlení na území Modré je z roku 1202.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnějším nálezem v lokalitě Díly bylo odhalení pozůstatků kostelíku, jehož vznik je datován na přelom 8. a 9. století. Jedná se o nejstarší kamennou stavbu křesťanského původu na území České republiky. Lokalita byla vyhlášena Národní kulturní památkou. V letech 1998 - 2000 byla vystavěna hypotetická replika původního kostela sv. Jana, která slouží jako „Chrám porozumění“ a je ekumenickou památkou na Velkomoravskou říši. V obci se nacházejí i dva kamenné kříže z 19. století a při příjezdu od Uherského Hradiště přivítá návštěvníky socha Božího syna ze 17. století. U hlavní silnice byl v roce 1999 umístěn dřevěný Svatojánský sloup s vyrytou symbolikou a historií obce.

Kultura a tradice

Po šestnácti letech od opětovného osamostatnění obce Modrá opět žije. Dávno vymizelé tradice vstoupily do venkovského života a nově vzniklé si našly své místo v životě nejen Modřanů, ale i návštěvníků z širokého okolí. V zimním období, počátkem roku, tradičně zavítají do všech domácností Tři králové, skauti pořádají pro nejmenší Maškarní bál, příchod fašaňku zvěstuje do všech domů při tradiční pochůzce místní kapela Modřanka, oděná v pestré masopustní masky. Večer hasiči pořádají pochovávání basy. Jak jde čas, je potřeba ochutnat čistící se víno, a to na Josefovském koštu, na kterém bývá až 500 vzorků. Příchod jara zahajují děti pálením Morany a otevíráním studánek. Pletení velikonočních pomlázek ohlásí dobu Velikonoc. Na stavbu Máje navazuje tradiční Slet a pálení čarodejnic. Je třeba vzpomenout Májové pobožnosti i Svátek matek, které bývají u kapličky v centru obce. Jaro vyláká děti ke každoroční kuličkové bitvě a švihadlovému klání. Na tradiční Den dětí se sjíždějí malí i velcí z širokého okolí. Začátek léta je spojen se svátkem sv. Jana Křtitele, patrona obce. Slavnost v krásně vyzdobeném kostelíku sv. Jana je spojena s bohoslužbou. Další letní akcí jsou tradiční rybářské závody. S létem se loučíme tradičním Vinobraním, které začíná krátkou bohoslužbou s požehnáním vína a hroznů, následuje pochůzka po vinařích s předáváním „Práva pěstovat víno“, „Zarážání hory“ s „Tancem pod révou“ a společenská zábava. Podzim přivítají děti i dospělí Drakiádou. U příležitosti vzniku České republiky se schází skauti na Brdu, kde byla postavena nová kamenná rozhledna, jejíž výstavbu sami iniciovali. Adventní koncert oznámí příchod zimy a navodí vánoční atmosféru, která v obci vrcholí na Štědrý večer, kdy se Modřané i cizí návštěvníci scházejí u kapličky na divadelním představení s živým betlémem.

Přírodní zajímavosti

Po roce 1990 proběhlo v obci Modrá a okolí několik krajinářských změn, mezi kterými lze vyzvednout výstavbu a rekonstrukci 8 rybníků s možností využití k rekreaci i rybolovu. Již 16 let zde probíhají revitalizační programy a rovněž projekty výsadby tradičních a krajových odrůd stromů a keřů, zejména ovocných, např. oskeruší, dřínů, vysokokmeny hrušní. Další zajímavostí je cca 4 km vzdálený Králův stůl.

Možnosti trávení dovolené

Obec je východiskem tří naučných stezek: Fauna a flóra Chřibů, Porozumění a Naučná stezka Modřansko, které provedou návštěvníky malebným údolím a dále pak kolem rozhledny a rybníků ke Královu stolu. Okolí obce je vhodné pro turistické vycházky a cykloturistické vyjížďky, v zimním období pro výlety na běžkách. V obci jsou ubytovací i stravovací zařízení.

Fotogalerie

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Největší raně středověký archeologický skanzen v ČR, který představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Archeologický skanzen v lokalitě původního velkomoravského osídlení nabízí ideální podobu opevněného sídliště z 9. století. Je vyhledávaným cílem turistů.

Národní kulturní památka Modrá - Na Díle

Národní kulturní památka Modrá - Na Díle

Pozůstatky kostela založeného misionáři za dob Velké Moravy, ve 30. a 40. letech 9. století.

Centrum slováckých tradic

Centrum slováckých tradic

Centrum slováckých tradic láká návštěvníky na historii vinařství a proces pálení ovoce formou stálé degustační expozice regionálních vín a destilátů se samoobslužnými dávkovacími automaty. Na vlastní oči uvidíte nejenom dvoukotel, ale i pětistupňovou kolonu na 170 l. Ujít si nenechte ani obchůdek regionálních produktů včetně vín a výrobků ze Slovácka, kavárnu i expozice Moravského zemského muzea. Služby nabízí pěstitelská pálenice a lihovar i sušárna ovoce, zeleniny a hub.

Králův stůl

Králův stůl

Králův stůl je legendami opředený blok hrubozrnného pískovce o rozměrech přibližně 263 x 187 cm, výšky 1 m. Na kameni byly identifikovány keltské runy.

Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů

Naučná stezka představuje v 5 zastaveních přírodní poměry Chřibů. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 5 km.

Naučná stezka Spáčilova

Naučná stezka představuje na 5 zastaveních historické i přírodní zajímavosti severozápadní části Chřibů. Je vhodná pro pěší a má délku 13,2 km.

Živá voda - Sladkovodní a botanická expozice

Živá voda - Sladkovodní a botanická expozice

Návštěvníci zde mají možnost sledovat život pod vodní hladinou přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými rybami, např. pstruhy, mníky, apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8m dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Jedná se o nejdelší prosklený tunel ve volné přírodě v Evropě.

Bunč

Bunč

Turistické a rekreační středisko s turistickou chatou Bunč leží na hřebenu Chřibů.

Rozhledna Modrá: Židoviny

Rozhledna Modrá: Židoviny

Dřevěná vyhlídka vysoká 12 metrů stojí u silnice severně nad obcí Modrá (u Velehradu). Je celoročně bezplatně přístupná.

SKANZEN Modrá

SKANZEN Modrá

Areál SKANZEN Modrá nabízí poznání historie, tradic a gastronomie Slovácka. V areálu najdete velkomoravské sídliště středního Pomoraví Archeoskanzen Modrá, také unikátní tunel Živá voda Modrá, který vám umožní nahlédnout na život pod hladinou rybníka i projít stezkou Praturů. Milovníci exotických tvorů si nenechají ujít Terárium Modrá. Ty nejlepší vzorky vína, slivovice a ovocných pálenek můžete ochutnat v Centru slováckých tradic. V místní Tržnici si můžete nejen víno, slivocici, ale také sušené ovoce a jiné speciality zakoupit. Občerstvení a ubytování v areálu nabízí Hotel SKANZEN.

Stezka praturů

Stezka praturů

Z areálu Živé vody se vydejte po lévce na Stezku praturů, kde kromě dvoupatrové pozorovatelny najdete i několik tematických naučných panelů. Dozvíte se zajímavosti o historii a cestě praturů, kterou museli překonat, aby se po 1200 letech vrátili na moravské pastviny.

Terárium Modrá

Terárium Modrá

Nejobsáhlejší terarijní expozici v České republice, najdete u Nás více než stovku exotických zvířat. Určitě rádi uvidíte na vlastní oči obrovskou Anakondu, největší Krajty, nádherné pestré Hroznýše, dospělého Kajmana, zástupce nejjedovatějších hadů naší planety, nádherné exempláře ještěrů a ještěrek, želvy a pavouky pod jednou střechou v krásném exotickém prostředí.

Vyhlídková věž archeoskanzen Modrá

Vyhlídková věž archeoskanzen Modrá

Jedná se o 12 m vysokou strážní vyhlídkovou věž. Ta je do necelých 5 m postavena z hrázděného kamenného zdiva. Čtyři mohutné nosné sloupy věže jsou ze 120 ti letých modřínů z chřibských lesů. V přízemí této věže jsou strážnice. Podlaží věže spojují žebříky a střecha je pokryta modřínovým šindelem

Nejbližší cíle v okolí