Ořechov

Ořechov

Slovní popis polohy obce

Obec Ořechov se nachází na jihozápadním okraji Zlínského kraje, v jihovýchodním podhůří Chřibů, asi 18 km od Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

Obec samotná je situována v údolí ořechovského potoka. Kvalitní zemědělská půda na katastru Ořechova odedávna předurčovala zemědělský charakter obce s nezanedbatelným podílem vinohradnictví, který se dochoval dosud a je dokumentován stávajícími rozsáhlými plochami vinic, nacházejícími se na jihovýchodních svazích obce. První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1141. Ořechov byl tradičně zemědělskou obcí. V současné době však občané za prací dojíždí do okolí. Přetrvávající vztah obyvatel k půdě dosvědčuje jejich aktivní zapojení do činnosti zahrádkářského spolku, který mimo jiné provozuje i vyhlášenou pálenici. Ořechov je domovem asi 650 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je zámek z konce 16. století, postavený na místě dřívější tvrze a později renesančně přestavěný. V současné době je bez využití. Jedno z křídel zámku je stavebně odděleno a přestavěno v římskokatolickou kapli. V parku před zámkem se nachází památkově chráněná kaple sv. Václava se zvonicí, v jejímž prostoru je mj. umístěna restaurovaná plastika sv. Jana Nepomuckého z r. 1747.

Kultura a tradice

Příslušnost obce Ořechov ke Slovácku dokumentují každoroční krojované slovácké hody s právem, které připadají na svátek sv. Václava. Typickým znakem slavnosti je velká účast krojované mládeže a dětí. O vánočním svátku 26. prosince obec žije koštem vín pro vinaře z širokého okolí s příznačným názvem „Sousede, ulej mně“.

Přírodní zajímavosti

Obec Ořechov se rozkládá v podhůří Chřibů.

Možnosti trávení dovolené

Vinařská obec Ořechov leží na zelené značce Klubu českých turistů z Bzence do Zdounek, dále na dálkové cyklotrase Moravská vinařská stezka a na regionální cyklotrase Bzenecké vinařské stezce.

Fotogalerie

Zámek Ořechov

Zámek Ořechov

Zámek Ořechov u Uherského Hradiště je v současné podobě zajímavá raně barokní architektura, která je širší i odbornou veřejností v podstatě nepovšimnuta. Významný krajinotvorný prvek symetricky komponované třípodlažní budovy na půdorysu "U" s navazujícími hospodářskými křídly je umístěn na terase ve svahu nad údolím potoka a uzavírá rozlehlé, téměř čtvercové nádvoří. Zámek Ořechov má soukromého majitele. V nově zrestaurované zámecké kapli mohou probíhat svatební obřady. Zámek nemá zámeckou expozici.

Nejbližší cíle v okolí