Stříbrnice

Stříbrnice

Slovní popis polohy obce

Obec Stříbrnice leží asi 10 km západně od Uherského Hradiště v údolí Medlovického potoka na jihovýchodním okraji Chřibů.

Stručná historie obce

První zmínka o obci pochází z roku 1140, ale ojedinělé nálezy z doby kamenné ukazují na mnohem delší historii osídlení katastru obce. Do historie obce se hluboce zapsalo „lovecké právo“, podle něhož měla vesnice název „lovecká obec Stříbrnice“. Podle zápisů z Černé knihy práva loveckého bylo dvanáct lovčích ze Stříbrnic. Lovčí měli za povinnost chodit pro popravčího mistra do Uherského Hradiště a doprovázet ho po provedené exekuci bez úhony domů. Stříbrnice podobně jako okolní obce vážně utrpěly při ozbrojených vpádech zvláště v 17. a na počátku 18. století. Za první republiky mnoho mladých lidí odjelo do jižní Ameriky. Velký úbytek obyvatel nastal i po 2. světové válce, kdy se celé rodiny odstěhovaly do pohraničí. Další vlna vystěhovalectví nastala v 60. letech minulého století. V současné době ve Stříbrnicích žije okolo 420 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Z místních pamětihodností je cenná kaplička sv. Prokopa z roku 1750, farní kostel sv. Prokopa z roku 1910. Hodnotnou památkou je také morový sloup se sochou Bičovaného Krista z první poloviny 18. století.

Kultura a tradice

V novodobé historii obec proslavila dechová hudba Stříbrňanka založená v roce 1970.

Přírodní zajímavosti

Zajímavou přírodní lokalitou byl přírodní park Stříbrnické paseky ležící severozápadně od obce (na poměrně malé ploše se uchoval jedinečný krajinný ráz kopaničářského osídlení s řadou významných přírodních prvků). Přírodní park Stříbrnické paseky byl zrušen v roce 2000 a jeho území bylo začleněno do přírodního parku Chřiby.

Možnosti trávení dovolené

Stříbrnickými pasekami i obcí samotnou prochází nově vybudovaná cyklostezka nazvaná Velkomoravská poutní cesta. Přibližně dva kilometry severně od obce se nachází rekreační oblast Smraďavka.

Fotogalerie

Přírodní park Stříbrnické paseky

Přírodní park byl vyhlášen k ochraně estetického rázu krajiny s kopaničářským osídlením a s významnými přírodními hodnotami.

Nejbližší cíle v okolí