Střílky

Střílky

Střílky

Slovní popis polohy obce

Obec Střílky leží na severozápadním svahu Chřibů, 6 km severovýchodně od Koryčan.

Stručná historie obce

Obec Střílky se připomíná již ve 13. století, kdy Střílky spolu s hradem a okolní krajinou patřily českým králům a moravským knížatům – např. Janu Lucemburskému, Jindřichovi z Lipé, králi Zikmundovi, Janu Joštovi, pánům z Lichtemberka a jiným. Jak za první, tak i za druhé světové války Střílky odnesly svůj díl útrap. Koncem dubna 1945 byly silně obsazeny německým vojskem a úporně hájeny proti rumunským oddílům, postupujícím od Kyjova. Teprve po dvoudenním obléhání byli Němci za přispění partyzánů obklíčeni a ve večerních hodinách 30. dubna 1945 ze Střílek vypuzeni.

Nejvýznamnější památky

Mezi historické památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1770 a zámek. Barokní hřbitov je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění baroka. Autorem sochařské výzdoby je moravský sochař Bohumír Frič.

Kultura a tradice

Každoročně kolem 15. srpna (termín je přizpůsoben sobotě a neděli) se v obci koná pouť.

Přírodní zajímavosti

Přírodní památka Bralová je keřnatá stráňka se stanovištěm teplomilných rostlin – modřance chocholatého a prvosenky jarní. Je také nejsevernější lokalitou hadího mordu nachového na Moravě. Památným stromem je dub zimní (Ctiborův dub), starý asi 600 let a obvodem kmene 900 centimetrů(dochovalo se jen torzo). Evropskou raritou je svida dřín rostoucí na zahradě domu u silnice Kroměříž – Střílky. V zámeckém parku roste buk lesní, červený starý asi 200 let a s půlmetrovým obvodem kmene.

Možnosti trávení dovolené

Střílky jsou cílovým místem cyklotrasy z Kroměříže přes hřeben Chřibů. Turistické cesty navedou výletníky na lokalitu Vlčák a Bunč, Bralovou nebo do Brankovic. Ve sportovním areálu je k dispozici fotbalové hřiště a také ubytovna. Celodenní stravování zajišťuje místní restaurace. Nedaleko leží známá zřícenina hradu Cimburk.

Další témata (upřesněte)

Zajímavost: Ovocná školka Střílky leží v nadmořské výšce 300 m na severním úpatí pohoří Chřibů okresu Kroměříž. Svou unikátní polohou je ideální pro pěstování ovocného sortimentu dřevin, zvláště pak odrůd jabloní na zakrslé podnoži.

Fotogalerie

Barokní hřbitov ve Střílkách - národní kulturní památka

Barokní hřbitov ve Střílkách - národní kulturní památka

Barokní hřbitov byl vybudován ve 30. a 40. letech 18. století jako velkorysý umělecký celek s bohatou sochařskou výzdobou. Nechybí andělé, alegorie ctností a dobrých skutků i sedmi smrtelných hříchů. V únoru roku 2010 byl vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba, která si zachovala mnoho z původního interiéru. Hlavní oltář podle předlohy z olomouckého dómu sv. Václava. Obraz s námětem Nanebevzetí Panny Marie je kopií původního obrazu z Velehradu od vynikajícího benátského malíře Paola Paganiho. Velmi cenné jsou dva obrazy velehradského malíře, jezuity Ignáce Raaba jsou umístěny na zadních bočních oltářích. Byl to jeden z nejvýznamnějších českých malířů 18. století. Za pozornost jistě stojí také barokní křtitelnice z cetechovického mramoru s velkým křížem a korpusem Ukřižovaného z první poloviny 18. století. Ve věži kostela jsou zavěšeny dva zvony - větší z nich je zasvěcen Nejsvětější Trojici a dochoval se z poloviny 17. století. Druhý zvon je menší, náleží Panně Marii a je o půl století mladší. Umělecky cenné jsou v tomto kostele především původní varhany, které jsou jedním z mála dochovaných exemplářů s dobovou akordovou kompozicí píšťal. Pocházejí od věhlasného stavitele varhan Františka Siebera z roku 1771. Pod kostelem na úpatí kostelního terasového úbočí si můžeme všimnout kamenných kvádrů. Tyto základy jsou pozůstatkem plánované stavby kostelního dvorce, který měl vzniknout jako protějšek barokního hřbitova, který svou jedinečností nemá ve střední Evropě obdoby. Svou unikátní architekturou a sochařskou výzdobou je místní barokní hřbitov perlou stavitelského a sochařského umění své doby. Je to výjimečné dílo na celé Moravě, ojedinělé dokonce i v rámci České republiky. V roce 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou.

PP Bralová

PP Bralová

Přírodní památku Bralová, vyhlášenou v roce 1953 na ploše 0,85 ha, tvoří travnatá stráň na mírném východním až severovýchodním svahu vrchu Bralová (400 m n. m.).

Zřícenina hradu Střílky

Zřícenina hradu Střílky

Z hradu, který byl nad obcí Střílky vybudován již ve 13. století, se zachovala jen jedna zeď a několik příkopů. Střílecký hrad pochází z období rané gotiky.Byl postaven v druhé polovině 13. století na nejvyšším kopci zvaném Hrad,v nadmořské výšce 551 m v severozápadní části pohoří Chřibů. Založení hradu je připisováno broumovskému purkrabímu Smilovi,který se psal jako Smil ze Střílek. Turistické trasy vedou ze Střílek, Cetechovic a Koryčan.

Zámek Střílky

Zámek Střílky

Barokní zámek dnes slouží jako ášram Nadace Živoucí světlo, která jej postupně rekonstruuje a obnovuje také přilehlý park. Je pravidelným dějištěm duchovních cvičení.

Nejbližší cíle v okolí