Sušice

Sušice

Kultura a tradice

O kulturní život v obci se stará Spolek dobrovolných hasičů, který letos oslaví 80. let výročí založení. Mimo jiné hasiči pořádají masopustní průvod masek. Společně s obcí a jinými zájmovými složkami v obci se podílí na organizování Dětského dne. Součástí je i výstavka staré ruční stříkačky z roku 1926.

Přírodní zajímavosti

Obec Sušice leží v podhůří Chřibů, u potoka Smyly na úpatí vrchu Hrubý (210 m n. m.) Jankovický potok protékající obcí pramení ve Chřibech pod Komínkama severozápadně od Jankovic, kterými protéká jihozápadním směrem přes Traplice a Sušice do Babic, kde se střetává s Kudlovickým potokem a společně ústí do Moravy.

Slovní popis polohy obce

Obec Sušice leží asi 5 km severně od Uherského Hradiště na Jankovickém potoku, který stéká z nedalekých Chřibů.

Stručná historie obce

První zmínka o Sušicích pochází z roku 1344. Zemanský rod ze Sušic měl v obci tvrz, o níž se sice nedochovaly písemné zprávy, jejíž zbytky ale objevili archeologové na mírném svahu v jihozápadní části obce. Okrouhlý kopeček zvaný Vinohrádek má základnu o průměru asi 40 metrů a byl obklopen širokým příkopem a valem. Příkop i val jsou z větší části zničeny, část je narušena cestou. V 15. století patřil zdejší dvůr a mýto buchlovskému panství, od roku 1608 se stala obec součástí napajedelského panství. V současné době v obci žije okolo pěti set obyvatel.

Nejvýznamnější památky

V roce 1603 byl v Sušicích postaven mlýn, který na stejném místě stojí dodnes.

Možnosti trávení dovolené

Obec leží na regionální cyklotrase ze Starého Města do Kroměříže. Sportovní areál má fotbalové hřiště, dráhu pro bruslaře na kolečkových bruslích a skateboardech, dětské hřiště, tenisový dvorec a víceúčelovou plochu pro různé druhy sportu. Občerstvení zajišťují dvě restaurace.

Fotogalerie

Mlýn

Nejbližší cíle v okolí