Zástřizly

Zástřizly

Slovní popis polohy obce

Obec Zástřizly se rozkládá v údolí řeky Litavy na severozápadním úpatí Chřibů, 24 km jihozápadně od Kroměříže.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Zdejší lokalita však byla osídlena již v dobách dřívějších, což dokazují ojedinělé nálezy šňůrové keramiky a keramiky z období popelnicových polí. První historické záznamy o obci jsou spojeny se členy významného moravského vladyckého, později panského rodu ze Zástřizl. Ačkoliv Zástřizly nebývaly nikdy velkou osadou, rod pánů ze Zástřizl se rozšířil po velké části Moravy a jeho jméno se objevuje v moravských dějinách více než 400 let. Původní obydlí rodu v Zástřizlech byla tvrz. Pravděpodobně po ní se dochovalo v centru místní části Dědina vyvýšené místo, chráněné původně potokem a pravděpodobně i rybníkem. Na kamenné základy tvrze se narazilo při stavbě někdejší školy. Tvrz zanikla zřejmě po roce 1590 po připojení obce ke stříleckému panství. S lokalitou bývalé tvrze sousedí dominantní areál bývalého lihovaru. V současné době je obec součástí mikroregionu Zdounecko a spolupracuje na projektech obnovy venkova. V devadesátých letech minulého století byla v obci provedena plynofikace a vybudován televizní kabelový rozvod. Nyní se obec soustředí především na opravy a rekonstrukce obecních komunikací a kulturně -historických objektů v obci. Do budoucna obec plánuje především výstavbu čistírny odpadních vod a zvažuje podnikatelské možnosti v oblasti turistického ruchu. Předpoklady pro využití v této oblasti jsou dány výhodným umístěním obce v turisticky atraktivním prostředí Chřibů se zajímavými přírodními i kulturními památkami.

Nejvýznamnější památky

Významnou technickou památkou v katastru obce jsou stopy po budování dálnice v období II. světové války. Dálnice měla spojit Brno a Zlín, zajímavé jsou tři téměř dobudované dálniční mosty. Dálnice od Brna měla dále stoupat nad údolím Studený žleb, kterým protéká horní tok Litavy. Z Vlčáku měla pokračovat po hlavním hřebeni Chřibů přes Brdo, Bunč, Kostelany, Novou Dědinu na Otrokovice do Zlína.

Kultura a tradice

Na začátku nového roku se obyvatelé malé vesnice scházejí na společenském plese.

Přírodní zajímavosti

Údolím známým jako Studený žleb protéká horní tok řeky Litavy.

Možnosti trávení dovolené

Obec leží v turisticky atraktivním prostředí Chřibů, což jí dává dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí