Křekov

Křekov

Křekov

Slovní popis polohy obce

Křekov leží jihovýchodně asi 3,5 km do města Valašské Klobouky v široké kotlině s malebným okolím.

Stručná historie obce

Název obce je odvozen od osobního jména Křek. Historie jedné z nejmenších obcí valašskokloboucké oblasti sahá až do roku 1370. Osada leží v široké kotlině, takzvaném "járku", kterou protéká slabý potůček. Půdorys osady, vyjímaje některé v nejnovější době vystavěné chalupy, tvoří širokou, ze všech stran uzavřenou náves. Středem osady prochází cesta, která na dvou protilehlých stranách z osady vychází - východům z obce říkají horní a dolní "brána". Farou náleží Křekov k Vlachovicím, kde je i pošta. Školu má vesnice vlastní. Do roku 1822 chodily děti do farní školy ve Vlachovicích, ale toho roku začalo výpomocné vyučování v domě čísle 17, do kterému vlachovický lektor vysílal svého preceptora. Do roku 1832 zbudovala obec vlastní dřevěnou školu, v jejíž jedné jizbičce bydlel obecní pastýř. Teprve roku 1867 zbudovala obec školu zděnou. Na místě této budovy byla roku 1898 otevřena nová škola, která slouží mládeži dodnes. V roce 1866 postihla vesnici epidemie cholery.

Nejvýznamnější památky

Dva kilometry od obce, na vršku Hložec, je kaple Panny Marie postavená v roce 1953 na místě staré barokní kaple. Jedná se o připomenutí tatarského vpádu v roce 1663 a kuruckých válek v letech 1704 - 1711.

Kultura a tradice

Každoročně se v místě barokní kaple Panny Marie, na vrcholu zvaném Hložec, koná pouť věřících ze širokého okolí.

Přírodní zajímavosti

Přírodní památka Podskaličí představuje údolní, do značné míry kulturní louku. Je situována na pravém břehu potoka Smolinky mezi vrchy Skalice (kóta 444 m n.m.) a Vincúch (456 m n.m.). Leží v nadmořské výšce 365 až 370 m, asi 1,5 km severně od obce Křekov, katastrální území Křekov. Bohatá je populace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus) na jedné ze dvou lokalit vyhlášených k ochraně tohoto druhu na Valašskokloboucku (druhou lokalitou je přírodní památka Smolinka). Podskaličí je významná nejen z hlediska botanického. Přirozený tok potoka s pobřežní vegetací, okolní zalesněné svahy a údolní louka vytvářejí komplex s vysokou krajinářskou hodnotou.

Možnosti trávení dovolené

Nedaleko vesnice s pouhými 160 obyvateli je vybudováno rekreační středisko Jelenovská (644 m. n. m.) s lyžařským vlekem. V létě se dá koupat v přírodním koupališti poblíž obce.

Fotogalerie

Proutěné košíky

Proutěné košíky

Pan Opálka vyrábí koše všech velikostí, kufry, nůše z loupaného proutí a ratanu a další proutěné zboží. Dále oplétá demižony a vyrábí dekorační předměty z přírodního materiálu.

Hložecká kaple

Hložecká kaple

Hložecká kaple připomíná tatarský vpád v roce 1663 a kurucké války v letech 1704 - 1711. Kapli postavili v roce 1953 vlachovští zedníci podle návrhu Františka Rafaji. Hlavní obraz znázorňující zdejší zázrak namaloval Jaroslav Skryja. Pořádají se zde srpnové slavnosti poutě k Panně Marii.

Nejbližší cíle v okolí