Újezd

Újezd

Újezd

Slovní popis polohy obce

Újezd se rozkládá na mírném návrší, nad údolím potoka Svíborky, na jižním okraji Vizovické vrchoviny. Jihovýchodně je vzdálené asi 7,5 km od Vizovic.

Stručná historie obce

Újezd se poprvé připomíná v zakládací listině vizovického kláštera z roku 1261, a to již jako tržní osada „Wilperc sive Vgesd locatam villam forensem“. Zaujímal tedy již v té době zvláštní postavení mezi okolními osadami, vesměs uváděnými také v zakládací listině kláštera. Na počátku 19. století zde žilo kolem 750 obyvatel, v roce 1890 již 820 obyvatel. V době vzniku první republiky obec měla již přes tisíc obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Význam obce podtrhuje existence opevněného feudálního sídla v poloze Hradiště vedle kostela. Jde o cennou archeologickou lokalitu. Kostel svatého Mikuláše byl vystavěn, jako jediná stavba tohoto druhu na okrese, v roce 1844 ve slohu čistě empírovém. Z těchto historických památek čerpal i autor návrhu znaku a praporu obce, když respektoval staré pečetní znamení, které pouze zjednodušil. K tomu využil známých svatomikulášských atributů – tří jablek ve spojení s biskupskou mitrou a berlemi. Starobylý původ osady připomněl červenou růží, převzatou ze znaku vizovického kláštera Rosa Mariac, někdejší opevněné sídlo ve vsi symbolizuje palisádová hradba. K významným dominantám Újezdu patří i socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, jejíž původ je neznámý.

Kultura a tradice

Mezi již tradiční společenské akce patří plesy. Další akcí hodnou návštěvy je Košt újezdské slivovice. Myslivecké sdružení pořádá každoročně Zvěřinové hody. Mariánská pouť je vyhlášená v širokém okolí. Obec Újezd má přátelskou družbu se slovenskou vesnicí Kvetoslavov, se kterou se pravidelně stýká na různých společenských akcích, jako jsou fotbalová utkání, Košt újezdské slivovice a další. Obec pořádá Letní filmový festival na koupališti.

Přírodní zajímavosti

Za věží farního kostela se tyčí mohutná starobylá lípa, která patří svým vzrůstem a obvodem k největším a nejhezčím stromům v širokém okolí.

Možnosti trávení dovolené

V letním období je k dispozici koupaliště, kde je možno se nejenom osvěžit, ale i občerstvit a zahrát si různé společenské hry. Obec nabízí široké vyžití i v oblasti cykloturistiky. V zimě je k dispozici lyžařský vlek, ke kterému je vybudován obslužný objekt se sociálním zařízením a s možností občerstvení. Svah je upravován rolbou, která zároveň upravuje běžecké trasy. Pro turisty je připraveno ubytování v pionýrském areálu v lokalitě Švrčkovo. Také areál fotbalového hřiště je všestranně využíván k různým kulturním a společenským akcím.

Fotogalerie

Hradiště - tvrz

Hradiště - tvrz

Mezi nejstarší památku obce zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR patří terénní relikty středověkého hrádku z roku 1261, které se nachází za farním kostelem.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Farní kostel stojící na mírném kopečku byl vystavěn v letech 1844 a 1845 ve slohu čistě empírovém neboli klasicistickém, na místě starého kostela, postaveného asi v roce 1680.

Letní kino

Letní kino

Letní kino se nachází v areálu zrekonstruovaného koupaliště. Je v provozu červenec - srpen. Promítání začíná ve 21 hodin.

Nejbližší cíle v okolí