Vlachova Lhota

Vlachova Lhota

Slovní popis polohy obce

Obec Vlachova Lhota se nachází na jižním úpatí Vizovických vrchů, přibližně 5 km západně od Valašských Klobouk.

Stručná historie obce

Název obce je odvozen od osobního jména Vlach. Užívané historické názvy byly různé - in Rankova Lhota (1412), na Lhotu (1481), na vsi Lhotie (1520), Lhota Wlachowska (1670), Lhota Wachowa (1751), Lhota Wlachowa (1846), Vlachova Lhota (1872). První zmínka o obci je z roku 1412, tehdy uváděná jako Rankova Lhota. Od poloviny 16. století byla ves připojena k brumovskému panství. Po roce 1661 bylo rozdělené na tři části a obec připadla hrabatům z Waldorfu. Dalšími majiteli byli Chorynští a Antonín Dreher.

V roce 1717 vznikl za vlády Waldorfů nejstarší obecní typář Vlachovy Lhoty. V pečetním poli je včelí úl umístěný na soklu, k němuž z obou stran přilétá několik včel. Dole a po stranách jsou květiny. Z námětu vychází i současný znak obce.

Nejvýznamnější památky

Z pamětihodností se v obci nachází roubená dřevěná chalupa a socha Jana Nepomuckého z roku 1739.

Kultura a tradice

Každoročně v lednu nebo únoru obec pořádá hasičský ples.

Možnosti trávení dovolené

V obci s 250 obyvateli převážně důchodové věku není vybudováno zázemí k rekreačnímu pobytu.

Fotogalerie

Mačkova sušírna

Ovoce se zde sušívalo až do 60. let 20. století. Sušírna pochází z 2. poloviny 19. století. Mačkova sušírna je posledním zachovaným stavením tohoto typu v obci Vlachova Lhota.

Podelhotský mlýn

V údolí podél protékající říčky Vláry se nachází Podelhotský mlýn. Je prokázané, že ve mlýně se mlelo ve 2. polovině 19. století, ale v roce 1950 byl provoz mlýna úředně zastaven. Do dnešních dnů se ve mlýně dochovala část původního vybavení. Poblíž stavení vede turistická trasa "Okruh šesti dědin" a zde se nachází odpočivadlo s informační tabulí.

Roubená chalupa čp. 44

Je poslední dochovanou stavbou tohoto typu v obci Vlachova Lhota. Byla postavena v průběhu 19. století a je dokladem původní vesnické architektury jižních svahů Vizovických vrchů.

Nejbližší cíle v okolí