Bezměrov

Bezměrov

Slovní popis polohy obce

Obec Bezměrov leží na pravém břehu řeky Hané, 7 km severozápadně od města Kroměříž.

Stručná historie obce

Bezměrov patří k nejstarším slovanským osadám na staré obchodní cestě z jižních do severních zemí. První zmínky o Bezměrově jsou z roku 1078, kdy byl majetkem kláštera Hradiska u Olomouce. Název obce vznikl z osobního jména Bezmír a dlouhou dobu se psávalo Bezmírov. Dokonce roku 1661 se psalo Wezmirow. Obyvatelé obce byli Češi, katolíci a zabývali se převážně zemědělstvím. Obec, klášterský statek, byla často zastavována a patřila různým pánům. V první polovině 16. století byl Bezměrov trvale připojen ke klášteru, později byl prodán biskupství olomouckému. V roce 1742 byla téměř celá obec vypálena pruským vojskem. Při silnici bývala hospoda, kterou obec koupila 1. listopadu 1793. V roce 1792 byla v obci zřízena škola, vyučovalo se tehdy v panském hostinci. V roce 1878 byla postavena nová jednotřídní škola.

Kultura a tradice

O kulturní život v obci se starají místní dobrovolné spolky a sdružení.

Možnosti trávení dovolené

V obci je k dispozici sportovní hřiště. Veřejným i soukromým společenským akcícm slouží Kulturní dům.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí