Břest

Břest

Možnosti trávení dovolené

Sportovní vyžití je možné na fotbalovém hřišti, tenisových kurtech a na víceúčelovém hřišti pro míčové hry v areálu výletiště za kulturním domem. V roce 1994 byl postaven altánek pro muzikanty pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Pro nejmenší děti je vybudováno dětské hřiště za budovou obecního úřadu. V plánu je výstavba arálu s hřišti, rybníčkem a plochou pro milovníky koní.

Další témata (upřesněte)

Osobnosti: Významnými břestskými rodáky jsou archeolog Inocenc Červinka (1869-1952), Jan Bařina - prelát augustiniánského kláštera na Starém Brně, člen panské sněmovny, poslanec Národního shromáždění (1863-1943), JUDr. Josef Lochman, advokát a významný donátor (1882-1948). Obec Břest získala v soutěži Vesnice roku 1998 modrou stuhu za společenský život, v roce 1999 bílou stuhu za práci s mládeží. V roce 2000 si připsala na konto úspěchů titul Vesnice roku ve Zlínském kraji.

Slovní popis polohy obce

Hanácká obec Břest se nachází v rovinaté oblasti 7 km severně od Kroměříže.

Stručná historie obce

Břest je dávná slovanská osada, prvně připomínaná ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Název obce pochází od stromu jilm (břístek), který se v okolí hojně vyskytoval. V roce 1220 osadu daroval moravský markrabě Vladislav Jindřich nově zakládanému klášteru velehradskému. Později byl v držení ještě několika majitelů, než jej v roce 1615 odkoupil olomoucký biskup kardinál František Ditrichštejn a v církevním majetku byl jako součást chropyňského panství až do roku 1848. Dne 16. dubna 1848 se v Břestě sešlo mohutné shromáždění zámoravských Hanáků, žádajících zrušení roboty, svobodu slova, tisku a rovnoprávnosti češtiny s němčinou. Během uvedené doby obec prodělávala trvalý rozvoj a patřila k těm zámožnějším. Za třicetileté války byl v roce 1620 zbořen místní kostel s farou. Větší škody napáchaly požáry v letech 1665-1666. První zmínka o škole se dokládá v roce 1789. V roce 1804 byla vystavěna nová škola v místech pozdější kovárny. Dnešní budova školy byla postavena v roce 1904. Vedle vodního mlýna u lesa byl u vsi od roku 1807 i větrný mlýn, doložen je pivovar, olejna na zpracování semene z konopí, cihelna, lihovar a konzervárna. Obec byla stavěna na způsob města a uzavřena dvěma branami. Nejstarší zástavbu na návsi tvoří bývalé zemědělské usedlosti. Dne 7. května 1945 proběhla v obci jedna z posledních bitev II. světové války, která vešla do historie jako Bitva o Břest.

Nejvýznamnější památky

Ve středu obce stojí kostel sv. Jakuba zmiňovaný poprvé v roce 1517. Mezi významné stavby patří památkově chráněná budova Národní školy z roku 1904 s přístavbou z roku 1925. V roce 1997 se před školu vrátila busta T. G. Masaryka, kterou Němci za války odstranili. V roce 2000 zakoupila obec památkově chráněný dům vedle školy, na katastru obce se nachází osm soch a křížů. Mezi nejstarší a památkově chráněné patří socha sv. Jana Nepomuckého a kříž před kostelem z roku 1753.

Kultura a tradice

Nejdelší břestskou tradicí je Křtinská pouť (1793), která se bez přestávky dodržuje dodnes. O současnou kulturu se starají místní zájmové spolky. Dechová hudba “Hanačka z Břestu“ byla založena už koncem 19. století. Dechová hudba nechybí při církevních událostech (oslava Božího těla s průvodem po obci, Křtinská pouť, Květná neděle) a tanečních zábavách. Hanácké kroje nejčastěji oblékají děti.

Přírodní zajímavosti

Břest je hanácká obec rozprostřená v rovinaté oblasti ve výšce 198 m nad mořem. V místní části U mlýna protéká řeka Moštěnka, u břestského lesa se nachází vodní mlýn. V obci jsou tři rybníky (dva obecní) a protékají jí dva potoky - Stonáč a Černý potok. Obec leží na prameništi spodních vod. V roce 1969 byla vystavěna vodárenská věž, dálkový vodovod na Kroměříž a Chropyni. Odčerpáváním vod se ze studní v obci ztratila voda a zpět se vrátila až po povodni v roce 1997.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí