Honětice

Honětice

Slovní popis polohy obce

Obec Honětice leží téměř 7 km jihozápadně od Zdounek na okresní silnici ze Zdounek do Litenčic. K obci patří kolonie Rozárov vzdálená 1,5 km na jihovýchod od Honětic.

Stručná historie obce

Uchované symboly ve znaku jsou přesvědčivým dokladem existence obce Honětice již v dávné minulosti. Již roku 1355 je v Místopise Moravy připomínán Jimram z Honětic, který toho roku prodal dvůr ve vsi bratřím Stachovi a Skochovi z Troubek. Je rovněž historicky doloženo, že Honětice byly v nejstarších dobách rozděleny na několik majetkových dílů, které následně prodejem a nástupnictvím měnily své majitele. Počínaje rokem 1655 se staly nepřetržitou součástí zdislavskéko panství. Honětice mají rozlohu 369 ha, v osmdesáti domech žije okolo 350 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Z období vlády barona Leopolda Klementa Otislava z Kopenic, spadající do poloviny 18. století, pochází jediná památka v obci, socha sv. Jana Nepomuckého. Na soklu je vytesán alianční znak donátora a jeho manželky. Dále se v nenachází jen malá kaplička zasvěcená sv. Anně. Kolem kapličky jsou zasazeny lípy svobody (na památku vzniku samostatného státu - 28. října 1918). V lese bylo objeveno prehistorické hradisko s kosterními hroby.

Přírodní zajímavosti

Vesnice je vystavěna v údolí při potoku Hoštickém (Olšinka). I když potok není velký, rozvodňuje se při prudkých deštích tak, že zaplavuje celou náves a některé domy až do výše jednoho metru.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí