Hoštice

Hoštice

Slovní popis polohy obce

Obec Hoštice leží 20 km JZ od okresního města Kroměříž.

Stručná historie obce

Záznam o názvu obce pochází již z roku 1398, kdy se píše jako Hosczyc, Hosticz, Hostczycz a Hostycz. Název obce je pravděpodobně odvozen od příjmení Hošek. Obec patří k nejstarším moravským osadám, zmiňovaným ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Vždy byly samostatným statkem. Z prvních významnějších šlechtických rodů to byli vladykové z Hoštic a páni z Kravař z předbělohorského období. Dalšími majiteli byly rody ze Zástřizl a z Háje. Doba vlády rytířů z Hájku (1561-1613) se v historických pramenech připomíná v souvislosti s existencí tvrze. Na přelomu 18. a 19. století se v obci usadil Jan Jiří Geisslern a jeho syn Ferdinand, vynikající hospodáři a podnikatelé, vyhlášení chovatelé ovcí. V době jejich působení doznala obec mnoho změn v oblasti rozvoje. Posledními majiteli hoštického panství byl hrabě Adolf Dubský s manželkou. Na zámek často dojížděla spisovatelka hraběnka Marie Dubská, provdaná Exner-Eschenbachová. Její tvorbu významně ovlivnilo prostředí zámku, zámeckého parku a blízkého okolí s kaštanovými alejemi. Po roce 1945 byly kaštanové aleje vyhlášeny jako státní přírodní památka.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je kostel a zámek s dvouhektarovým parkem. Farní kostel z 18. století zasvěcený sv. Jiljí stojí na bývalém hřbitově. V kostele je oltář s obrazem sv. Jiljí, varhany z roku 1834, dva zvonky z roku 1826, rodinná hrobka svobodných pánů Geisslernů - Türkheimů.

Přírodní zajímavosti

Převážnou část katastru obce zaujímá orná půda a lesní porost. Kaštanové aleje blízko zámeckého parku byly po roce 1945 prohlášeny za státní kulturní památku. Zajímavostí jsou jírovcové aleje u cesty od zámku směrem k lesu. Jejich stáří se odhaduje na 200 let.

Možnosti trávení dovolené

Cílem turistů bývá jednoduchý patrový zámek uprostřed rozlehlého parku. Dnes je opravená stavba z konce 17. století v soukromých rukách a přístupná jen po domluvě. Cykloturisté se mohou vydat po modře značené trase z Hoštic do Zdislavic, do Troubek a Honětic nebo Roštína. Obec má v současné době 168 trvale žijících obyvatel. Čtyřicet chalup mají zakoupeny chalupáři. V obci je dále rybník, který chce obec v následujících letech obnovit a vybudovat zde výletiště.

Další témata (upřesněte)

Turistická stezka "Po stopě partizánského oddílu Olga"

Fotogalerie

Zámek Hoštice

Zámek Hoštice

Zámek Hoštice je významný hlavně jako rodiště rakouské spisovatelky Marie Ebner-Eschenbach, rozené hraběnky Dubské, kterou připomíná pomník v zámeckém parku. Koncem 17. století byl postaven barokní zámek na místě původní tvrze. Roku 1788 byl rokokově upraven, počátkem 19. století získal klasicistní vzhled. V současné době zámek patří soukromým majitelům, je ve velmi dobrém stavu a po domluvě s majitelem je možnost i návštěvy.

Nejbližší cíle v okolí