Chropyně

Chropyně

Chropyně

Slovní popis polohy obce

Město Chropyně leží v hanácké rovině, v nivě řeky Moravy asi 9 km severně od Kroměříže.

Stručná historie obce

Přestože z archeologických nálezů je známo, že toto místo bylo osídleno již kolem roku 1000, první písemné zmínky jsou datovány roku 1261. V tomto roce daroval osadu Smil ze Střílek nově založenému cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. V 15. století páni z Ludanic učinili z Chropyně střed nevelkého panství, zbudovali soustavu rybníků a rozvinutím rybnikářství velmi významně posílili hospodářství svého panství. Jejich zásluhou byla ves v roce 1535 povýšena králem Ferdinandem I. na městečko se znakem vydry držící v tlamě ulovenou štiku. Od roku 1615 patří panství kardinálovi Františkovi Ditrichštejnovi, který je však o dva roky později směnil olomouckému biskupství, v jehož majetku zůstalo až do roku 1848. Velké požáry postihly Chropyni v létech 1811 až 1878. Rozvoj průmyslu, výstavba cukrovaru v roce 1868, o rok později železnice Brno–Přerov, zásadním způsobem změnily život obce. V roce 1949 byl cukrovar přebudován na závod Technoplast, který je největším podnikem ve městě a ovlivnil a stále ovlivňuje život města v různých směrech. Přinesl zvýšení počtu obyvatel a změnu jeho sociálního složení. V roce 1970 byla Chropyně povýšena na město.

Nejvýznamnější památky

Dominantou města je zámek postavený po roce 1615 kardinálem Františkem Ditrichštejnem, který v současnsti spravuje Muzeum Kroměřížska. Je zde například unikátní expozice loveckých zbraní ze 17. století. Další památkou je kostel sv. Jiljí.

Kultura a tradice

Každý lichý rok se poslední neděli v květnu konají Hanácké slavnosti, připomínka folklorních tradic a nádhery lidových krojů, zpěvů a tanců. Poslední den v dubnu se koná Pálení čarodějnic a stavění máje. V letech, ve kterých nejsou Hanácké slavnosti, se poslední květnovou neděli koná Dětský den spojený s cyklistickými závody a kácením máje. Chropyňské hody se slaví na výročí patrona místního kostela sv. Jiljí, který připadá na první neděli v září. Pěknou tradicí se stává i Rozsvěcení vánočního stromu, vždy první neděli adventní. Stejně úspěšný je Vánoční koncert, který připravují místní pěvecké sbory dětí a mládeže Schola Melodica a Cantinella.

Přírodní zajímavosti

Na jihovýchodním okraji města, v lužní oblasti Moravní nivy, se nachází národní přírodní památka Chropyňský rybník. Tvoří ji Zámecký rybník s ostrůvkem uprostřed a pobřežní porosty. Vyskytuje se zde vzácná kotvice plovoucí. Lokalita je zajímavá také ornitologicky - sídlí zde např. racek chechtavý. Počátkem 20. století byla regulována řeka Moštěnka, aby se zabránilo záplavám, které často postihovaly okolí Chropyně. Jako divoce tekoucí zůstala jen Bečva, vlastně její mlýnské rameno, odbočující do Bečvy u Troubek a tekoucí záříčským lesem do Chropyně. Před Chropyní se rozpojí na několik ramen, aby se před Plešovcem opět spojila v jediný tok. Až do roku 1950 žila hojně v těchto ramenech vydra.

Možnosti trávení dovolené

Chropyně láká své návštěvníky nejen zámkem či rybníkem, ale také možnostmi sportu a kultury. K příjemnému letnímu osvěžení poslouží vyhřívané koupaliště s tobogánem, k zimnímu odpočinku zase bruslení na zamrzlých rybnících. Milovníky cyklistiky potěší cyklostezka z Olomouce do Hodonína, která vede přes Chropyni. Cestou se mohou občerstvit u místního minerálního pramene. Na zámek lákají turisty především unikátní sbírka zbraní za 17. století, Ječmínkův sál připomínající dávnou pověst, expozice místních významných osobností – hudebního skladatele Emila Axmana a zejména malíře Emila Filly, zakladatele českého moderního umění a jednoho z nejpřednějších představitelů kubismu ve střední Evropě.

Fotogalerie

NPP Chropyňský rybník

NPP Chropyňský rybník

Národní přírodní památka Chropyňský rybník byla vyhlášena v roce 1954 a tvoří ji rybník o výměře 24,36 ha na jihozápadním okraji Chropyně v nadmořské výšce 191 m.

Zámek Chropyně

Zámek Chropyně

Chropyňský zámek postavený v duchu manýrismu počátkem 17. století, se může pochlubit svými interiéry a muzejní expozicí věnovanou místní historii, kultuře a rybníkářství. Areál bývá dějištěm Hanáckých slavností.

Chrám sv. Jiljí

Chrám sv. Jiljí

Ozdobou barokního kostela sv. Jiljí z 2. poloviny 18. století je kazatelna a křtitelnice od neznámého autora, která v životní velikosti zpodobňuje křest Ježíšův sv. Janem Křtitelem.

Památník Emila Filly

Památník na zámku v Chropyni věnovaný zakladateli českého moderního umění a přednímu představiteli kubismu ve střední Evropě Emilu Fillovi je momentálně v rekonstrukci.

Nejbližší cíle v okolí