Chvalnov-Lísky

Chvalnov-Lísky

Slovní popis polohy obce

Obec Chvalnov–Lísky se nachází v jihozápadní části okresu Kroměříž. Od roku 1960 je s obcí Chvalnov sloučena obec Lísky.

Stručná historie obce

První písemné zmínky o Chvalnovu spadají do roku 1382, kdy se připomíná Starý a Nový Chvalnov, ale po roce 1386 a 1400 se píše jen o jediném Chvalnovu. Dnes již těžko můžeme říci, zda jeden zanikl, anebo oba ležely tak blízko sebe, že splynuly v obec jedinou. Archeologické nálezy však potvrzují, že chvalnovský katastr byl osídlen již v daleko dřívějších dobách. V roce 1933 poblíž Prusinovky u kamenolomu byly objeveny kostrové hroby a v jednom z nich nalezen denár Oldřicha Brněnského (1092-1097, 1099-1115). Nálezy potvrzují i lidové pověsti, že Chvalnov stojí již na třetím místě a že obec stávala původně poblíž lesa. Název obce je odvozen od osobního jména Chval nebo Chvalen a písemně je doloženo, že ještě v roce 1397 se psala Chvalenov. V roce 1382 oba Chvalnovy náležely Hartlebu z Kunkovic, který pocházel z rodu Zástřizlů. Majitelé z Kunkovic a Zástřizel se střídali ve vlastnictví obce až do roku 1490, kdy byla připojena k panství litenčickému. V roce 1568 přešel Chvalnov spolu s Litenčicemi do vlastnictví uherského šlechtice a horlivého katolíka Gabriela Meylatha, dědičného pána země Fagaroš. Po něm se vystřídala řada majitelů, až v roce 1667 koupil Chvalnov Melichar Ledenický z Ledenic, který jej téhož roku prodává Petru Ignáci, svobodnému pánu Stomm, vyslanci u císařského dvora ve Vídni. Jeho nejstarší syn Jan František Hannibal, svobodný pán Stomm v roce 1697 kupuje Litenčice a Chvalnov je opět po 130 letech součástí panství litenčického. Třicetiletá válka zle postihla celou obec, což potvrzují záznamy o počtu obyvatelstva v obci. V r. 1670 je doloženo jen 10 obydlených domů a 21 pustých. O rok později se připomíná panský pivovar a palírna kořalky. V letech 1881 a 1882 postihl obec velký požár, při kterém vyhořela téměř polovina obce.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Jakuba stojící v obci od roku 1389.

Kultura a tradice

V roce 1885 založili v obci bratři Švagerové první hudební soubor a tato tradice se v malé obci s 260 obyvateli uchovala dodnes.

Přírodní zajímavosti

Obec Chvalnov-Lísky je rozložena na svazích terénní vyvýšeniny, zvedající se ve středu údolí, které obklopují protáhlé kopce, mající tvar podkovy, jejímž otevřeným západním koncem odvádí Chvalnovský potok veškeré vodstvo do říčky Litavy. Severovýchodně od obce Lísky se nachází chráněné území - národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla. Jediná národní přírodní rezervace na Kroměřížsku.

Fotogalerie

NPR Strabišov-Oulehla

Jedniná národní přírodní rezervace na Kroměřížsku vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, lesa Strabišova a výslunné stráně Oulehla. Celková rozloha je 69,7 ha, ochrana byla vyhlášena v roce 1953 (část Oulehla) a v roce 1956 (část Strabišov).

PP Přehon

Přírodní památka Přehon, vyhlášená v roce 1955 na výměře 2,3 ha, je výslunná travnatá stráň s ojedinělými břízami, s jihovýchodní expozicí nad obcí Chvalnov.

Nejbližší cíle v okolí