Kroměříž

Pro bohatství památek, škol a kulturních tradic se Kroměříži právem přezdívá Hanácké Athény.

Kroměříž

Kroměříž

Město Kroměříž leží v jižní části Hornomoravského úvalu na pravém břehu řeky Moravy. Kroměříž byla v nedávné minulosti vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky, historické centrum je spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou chráněné jako městská památková rezervace a národní kulturní památka a od roku 1998 je komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město se každoročně stává dějištěm řady hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů. Kroměříž rozprostírající se na březích řeky Moravy má co nabídnout i milovníkům přírody. A na své si přijdou také příznivci aktivního pohybu, sportu nebo vinařské turistiky - při návštěvě proslulých Arcibiskupských sklepů.

Fotogalerie

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Zámek je dominantou Velkého náměstí a Městské památkové rezervace Kroměříž. Je chráněný jako památka UNESCO spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou. Zámek s bohatě zdobenými interiéry je oblíbeným místem filmařů (točil se zde např. Amadeus nebo nové zpracování Angeliky). 84 metrů vysoká zámecká věž nabízí pohled na město i široké okolí.

Květná zahrada v Kroměříži

Květná zahrada v Kroměříži

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675. Na jedné straně ještě připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, na straně druhé však již otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles). Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky, centrálním pavilonem (Rotundou), květinovou a sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a neopakovatelných zážitků.

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V roce 1850 se rozrostla v duchu anglické krajinářské tradice do impozantní rozlohy 64 hektarů.

Světové kulturní dědictví v Kroměříži

Světové kulturní dědictví v Kroměříži

Krása historického zámeckého komplexu se zahradami potvrzuje správnost jeho zařazení na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Komplex zahrnuje Arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu a Květnou zahradu, ale neméně zajímavá je i návštěva unikátní obrazárny s orginály Tiziana van Dycka a dalších světoznámych mistrů.

Expozice Karla Kryla - Prostor plný emocí

Expozice Karla Kryla - Prostor plný emocí

Krylovu expozici tvoří chodba se zrcadly popsanými jeho milostnou poezií, básněmi na zemi a několik místností dokreslujících atmosféru jeho děl. Návštěvníci se tak vžijí do písní Bratříčku, zavírej vrátka, Marat ve vaně, Blátivá stráň, Irena, Morituri te salutant nebo Anděl. Celkově tak výstava stojí na sedmi básních na zrcadlech, pěti na zemi a devíti písních. Vlastní expozice je dílem brněnského scénografa, architekta Jana Konečného. Vstupné základní 40 Kč, karta Artediem 30 Kč, žáci,studenti 20 Kč, senioři, ZTP a ZTP/P 20 Kč. děti do 6 let zdarma.

Foucaltovo kyvadlo

Foucaltovo kyvadlo

Na 22,35 metrů dlouhé struně je v Rotundě Květné zahrady zavěšeno 20,2 kilogramů těžké Foucaultovo kyvadlo demonstrující otáčení planety Země. Kyvadlo, instalované profesorem místního gymnázia Františkem Nábělkem v dubnu 1906, je kopií podobného kyvadla zavěšeného roku 1852 v kopuli pařížského Pantheonu Leonem J. B. Foucaltem (1819-1868). Jedná se o první demonstraci tohoto zařízení na území českých zemí. Shlédnete demonstraci Foucaultova kyvadla, které je výjimečné tím, že je jedním ze čtyř kyvadel tohoto druhu na světě.

Městská památková rezervace Kroměříž

Městská památková rezervace Kroměříž

K nejvýznamnějším památkám kroměřížské rezervace patří zámek s historickými zahradami, historické budovy na Velkém náměstí a řada církevních staveb v čele s chrámem sv. Mořice.

Muzeum filmových legend Kroměříž

Muzeum filmových legend Kroměříž

Film Legends Museum, jedinečný a unikátní projekt svého druhu v Evropě Vás nyní přivítá již ve třech městech České Republiky - v Praze, lázeňských Poděbradech a hanácké Kroměříži. Prohlídka soch, figurek a replik, jejichž úroveň detailů Vám bude brát dech. V našich muzeích je připravena sběratelská expozice více než 1.700 detailně propracovaných exponátů různých měřítek (od 1:6 až po 1:1) v jedinečném světě těch nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů.

Památník Maxe Švabinského

Památník Maxe Švabinského

Památník slavného kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského. V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr umělcova díla. Téměř 130 originálů (olejomalba, grafika, kresba) představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby.

Arcibiskupské zámecké víno

Arcibiskupské zámecké víno

Sklepy patří mezi nejstarší u nás i v Evropě a jsou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži, památky UNESCO. Založeny byly ve 13. století za účelem výroby mešního vína. Výroba probíhá kontinuálně více než 750 let. Vína jsou vyráběna tradiční metodou dle vatikánských norem – bez přidaného cukru, aromat nebo barviv, zrající v dřevěných sudech. Možnost komentovaných prohlídek a degustací.

Expozice Historie ukrytá pod dlažbou města

Expozice Historie ukrytá pod dlažbou města

Expozice vznikla v roce 2009 v historických sklepních prostorách budovy Muzea Kroměřížska, původně tzv. Vrchnostenského kapitulního domu. rostředí historického sklepení ukrývá doklady každodenního života obyvatel Kroměříže od raného středověku až do raného novověku (do poloviny 17. století). Seznámíte se se zajímavými archeologickými a historickými předměty ze sbírek muzea. Uvidíte zde například nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva a v neposlední řadě i středověkou zbroj. Některé křehké exponáty, jako je sklo a kůže, jsou nahrazeny zdařilými replikami.

Expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

Expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

Jak trávili své dny na přelomu let 1848/1849 František Palacký a další poslanci ústavodárného říšského sněmu zasedajícího v Kroměříži nebo o čem zde v srpnu 1885 jednali při svém setkání rakouský císař František Josef I. a ruský car Alexander III.? Jak vypadal „pumák“ a proč byla v roce 1948 zřízena pravidelná letecká linka Praha – Kroměříž? Na tyto, ale i na řadu dalších otázek najdete odpověď v nové interaktivní expozici kroměřížského muzea. Zásadní momenty, které formovaly život Kroměříže a jejího obyvatelstva v období mezi lety 1848–1948, ilustrují kromě unikátních dobových fotografií a filmů nebo hraných dokumentů také vystavené předměty ze sbírek muzea. V poslechové části umístěné v modelu kroměřížské zámecké věže si lze vybrat z nabídky audio ukázek zaznamenávajících události ve městě pohledem známých spisovatelů nebo z nahrávek nejstaršího kroměřížského pěveckého spolku Moravan. V expozici můžete potkat člena arcibiskupské gardy, důstojníka kroměřížského spolku ostrostřelců, dvojici Hanáků v bohatém lidovém kroji, císaře Františka Josefa I. a jeho manželku Alžbětou Bavorskou nebo ruského cara Alexandra III., i když dnes už jen v podobě figurín v detailně zpracovaném dobovém oděvu.

Expozice Poklady staré půdy

Expozice Poklady staré půdy

V nově zrekonstruovaných podkrovních prostorách vznikla expozice Poklady staré půdy. Na její přípravě se podílejí nejen obyvatelé města Kroměříž, ale i lidé z blízkého okolí, kteří na výzvu autorů expozice přinesli do muzea zapomenuté či neobvyklé předměty objevené na půdách nebo ve sklepech. Expozice vtáhne návštěvníky do světa fantazie, který je umocněn autentickým prostorem se zachovalými trámy, temnými zákoutími a záhadnými dvířky. Tajemnou atmosféru navozuje hra světla a tmy i důmyslně ukryté poklady na místech, kde by je málokdo očekával. Přijďte odhalit nejedno překvapení.

Expozice Strážci času

Expozice Strážci času

Stálá expozice Muzea Kroměřížska.Uvidíte také „vnitřnosti“ Linduškova časostroje, ojedinělého výtvoru, který vznikl v 30. letech 20. století nebo mechanismus věžních hodin umístěný v trámové konstrukci. Ve vitrínách spatříte ukázky různých typů hodin a hodinových strojků, jejichž samotná existence nám připomíná, jak život neúprosně odtikává a jak je potřeba zachytit a využít každý jeho okamžik.

Galerie Orlovna

Galerie Orlovna

Galerie Ukončila činnost.

Hvězdárna

Hvězdárna

Astronomie, a to hlavně populárně-vědecká, má v Kroměříži bohatou tradici. V letech 1878-1915 totiž působil v Kroměříži profesor Ferdinand Nábělek, který organizoval populární astronomické přednášky pro veřejnost, psal odborné články, spisy a jeho mapy byly známé i v zahraničí. Stal se tak fakticky zakladatelem tradice moderní astronomie v Kroměříži, a tato tradice je jeho pokračovateli udržována již pres 120 let. První astronomické zařízení bylo ovšem v Kroměříži postaveno až v roce 1947 na popud vynikajícího astronoma-amatéra Čenka Šilera. V roce 1968 bylo započato díky nadšenému amatérovi Josefu Hudcovi s výstavbou městské hvězdárny v Dolních zahradách. Je po něm pojmenována planetka – Josef Hudec. Při stavbě bylo použito původního vybavení z Šilerovy hvězdárny. Byla použita kupole a dalekohled, který svému účelu slouží dodnes. Dnes se činnost hvězdárny specializuje na výzkum meteorických rojů, ale je možné pozorovat zde také fotosféru Slunce a ostatní tělesa Sluneční soustavy, například obří planety, jejich satelity či umělé družice Země. Kroměříž není jen název pro toto krásné město, ale také označení jedné z vnějších planetek tzv. hlavního pásu. Tuto planetku objevili v roce 1998 manželé Jana a Miloš Tichý na Kleti a pojmenovali ji po moravském městě, které předtím navštívili. Shodou okolností několik měsíců po objevu a pojmenování planetky bylo město Kroměříž zapsáno na seznam UNESCO. Otevírací doba - pozorování: červen - každý čtvrtek ve 22:00 červenec - každý čtvrtek ve 21:30 srpen - každý čtvrtek ve 21:00 Vstupné dobrovolné.

Chrám sv. Jana Křtitele

Chrám sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším barokním památkám na Moravě. Památka vznikala v letech 1737-1768. Připomínkou svěcení z roku 1768 je umístění 12 bronzových křížů kolem obvodu kostela. Svou polohou a svými rozměry (21 m v délce a 15,8 m v šířce, předsíň 8,8 m a 9,4 m šíře, presbytář je hluboký 11,7 m a široký 9,5 m) představuje dominantu v kroměřížské centrální části města, která je vstupní části do historického jádra.

Chrám sv. Mořice

Chrám sv. Mořice

Kapitulní kostel sv. Mořice založil ve 13. století biskup Bruno ze ze Schauenburku , jeho současná podoba pochází z 19. století, kdy byl po požáru obnoven.

Justiční akademie

Justiční akademie

Vzdělávací instituce pro soudy, státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti. Budova patří do městské památkové rezervace Kroměříž. Scenérii budovy využili filmaři při natáčení filmového muzikálu Třicet panen a Pythagoras.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní farní kostel ze 13. století zasvěcený Panně Marii, byl poničen na konci třicetileté války. Současný kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z poloviny 18. století.

Kroměřížská plavba

Kroměřížská plavba

Využijte naši novou loď Bruno k vyhlídkové projížďce v Kroměříži na řece Moravě. Kapacita lodě je 12 osob. Nástup na Erbenově nábřeží. Základní okruh: Kroměříž - Kvasice - Kroměříž trasa měří 18 km, plavba trvá okolo 2,5 hodin palubní lístek 200,- Kč / osobu, rodinný lístek 400,- Kč Startuje se každý pátek, sobotu a neděli od června do září vždy v 10.00 hodin z kroměřížského přístaviště na Erbenově nábřeží. Objednávkové okruhy Kroměříž - Kvasice - Kroměříž trasa měří 18 km, plavba trvá okolo 2,5 hodin pronájem celé lodi 2000,- Kč Kroměříž - Kvasice - Bělov - Kroměříž trasa měří 24 km, trvá okolo 3 hodin pronájem celé lodi 3000,- Kč

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale spravuje také Zámek Chropyně, Muzeum v přírodě a větrný mlýn v Rymicích u Holešova a další větrný mlýn u Velkých Těšan. V budově muzea na Velkém náměstí v Kroměříži můžete celoročně navštívit jak stálé expozice, tak i zajímavé krátkodobé výstavy, tvořivé dílny, programy pro školní děti a mládež, přednášky či konference. Jistě vás zaujme rozsáhlý Památník kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Stálá expozice Historie ukrytá pod dlažbou města je expozicí o životě města v minulosti s využitím bohatých archeologických a historických sbírkových fondů muzea. Další stálá expozice Strážci času obsahuje ukázky různých typů hodin a hodinových strojků. Expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848-1948 ve zkratce zachycuje stěžejní momenty města, které formovaly rozvoj a jeho obyvatele. Nejnovější expozice Poklady staré půdy vás zavede do podivuhodných světů plných fantazie a tajemství.

PP Obora

PP Obora

Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce Obora (známý také pod názvem Hvězda), na severní straně, v nadm. výšce 224-253 m. Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže - Kotojed a z Těšňovic. ůvodně keřnatá stráň s pískovcovými lomy, nyní je zalesněna smíšeným lesem, ve kterém převládají listnaté stromy. Les je možné charakterizovat jako habrovou doubravu, ve stromovém patru dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ze vstavačovitých bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá (Cephlalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vzácný sklenobýl bezlistý (Tripogium aphylum, naposledy nalezen v r. 1977). Dále se zde vyskytují: lýkovec jedovatý, hojně konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní (Aster amellus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a řada druhů ostřic.

Protiatomový kryt

Protiatomový kryt

Návštěva krytu pod knihovnou je možná pouze na telefonické objednání 3 dny předem na tel. č. 573 321 408 nebo 777 671 116 pro skupinu, která bude mít nejméně 5 členů. Prohlídky v krytu zajišťuje Turistické informační centrum Kroměříž. S výstavbou krytu se začalo v 70. letech a v 80. letech bylo na kryt postaveno kino Slovan a kulturní zařízení tak maskovalo výstavbu krytu. V tomto zařízení se nachází agregát na výrobu elektřiny s plnohodnotným chlazením, studna, čerpadlo a jímka na vodu, úpravna na pitnou vodu a vzduchotechnika s filtrací. Kryt již není funkční, ale veškerá technika je v provozuschopném stavu. Pokuste se „rozpohybovat filtrační zařízení“, přečtěte si pokyny CO, vyzkoušejte si protiatomový mundůr nebo se zaposlouchejte do signálů upozorňujících na „atomový útok“. Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené vstupné - děti, studenti, senioři, ZTP 30 Kč.

Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečným územím na středním toku Moravy. Zahrnuje komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa v lokalitách Filena a Zámeček. Vyhlášen byl v roce 1995 na ploše 500 ha.

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Areál léčebny byl vybudován v letech 1905-1909 a tvoří jej soubor staveb ve stylu klasicismu a vídeňské geometrické secese s vlivy britské a wagnerovské moderny. Nejvýraznějšími architektonickými prvky jsou správní budova, kostel sv. Cyrila a Metoděje a budova márnice. Areál byl zařazen na seznam kulturních památek ČR a je památkově chráněn od roku 1958. Secesního areálu Psychiatrické nemocnice využili i filmaři ke tvárnění filmové protialkoholní léčebny ve filmu Dědictví II. v roce 2013.

Vodní elektrárna na Strži v Kroměříži

Vodní elektrárna na Strži v Kroměříži

Vodní elektrárna na Strži představovala ve své době vrcholné energetické dílo v Československu a patřila k nejmodernějším svého druhu na světě. Stala se vzorem pro pozdější vodní elektrárny v naší zemi. Na břehu řeky Moravy 4 kilometry od centra.

Výstaviště Floria Kroměříž

Výstaviště Floria Kroměříž

Moderní výstaviště v Kroměříži patří mezi vyhledávaná místa pro pořádání nejrůznějších akcí. Na výstavišti probíhají během celého roku koncerty, výstavy, veletrhy, svatby a jiné kulturní akce. Základní linii výstav tvoří zahradnické výstavy Floria Jaro, Floria Léto a Floria Podzim, které mají tradici již více než 40 let.

Zrcadlové bludiště

Zrcadlové bludiště

Na ploše 300 m2 v přízemí a prvním patře historického domu v srdci Kroměříže na Velkém náměstí dospělým i dětem nabízí slušnou porci zábavy Zrcadlové bludiště. Najdete zde zrcadlové bludiště s 80 zrcadly, křišťálové-skleněné bludiště se 200 zrcadly a čirými skly a dětské bludiště (do výšky 120 cm) se 40 zrcadly. Bludiště mají důmyslné počítačem řízené barevné osvětlení se stmíváním, umocňující efekt samotných bludišť. Nezapomněli jsme ani na 12 zábavných křivých zrcadel a několik kaleidoskopů. V našich prostorech je instalovaná též výstava kresleného humoru. Otevírací doba bludiště: sledujte na webu http://www.zrcadlovebludiste.cz, kde najdete veškeré aktuality. Otevírací doba v květnu So a Ne 10.00-16.00, červen Po - Pá 10.00-16.00, So a Ne 10.00-18.00. Červenec, srpen Po-Ne 9.00-19.00. Otevírací doba 1.9. - 30.11. pouze So a Ne, státní svátky a školní prázdniny. Více informací na info@zrcadlovebludiste.cz, telefon: 773 942 845 Vstupné 70,- Kč, rodinné slevy.

Železniční muzeum Kroměříž

Návštěvníci mají možnost uvnitř shlédnout v nové expozici spoustu zajímavých exponátů ze sbírek občanského sdružení Kroměřížská dráha a některé si také sami vyzkoušet. Součástí areálu depa je i železniční točna, která sloužila a slouží k otáčení vozidel nebo přejíždění vozidel mezi jednotlivými kolejemi. Kroměřížská točna je nesmírně zajímavá tím, že se k jejímu otáčení využívá lidská síla. Např. 80 tunovou lokomotivou může otočit průměrně zdatný člověk. Vstupné dobrovolné Můžete si vyzkoušet zatočit rychloměrem, pohrát s návěstidlem nebo si vyzkoušet pracovní oděv s posunovačskou přilbou a pokusit se spojit a rozpojit vozy. Staňte se nádražákem a vyzkoušejte sílu táhel, která spojují celý vlak.

Farma Pod Hvězdou

Farma se nachází v ekologicky čisté oblasti, 3 km jižně od Kroměříže pod kopcem Hvězda, blízko přírodní památky Obora. Produkujeme zde ručně vyráběné přírodní produkty vysoké kvality jak živočišné tak rostlinné výroby.

Kino Nadsklepí

Kino Nadsklepí

Městské Nadsklepí v Kroměříži je historická budova č.p.488 z roku 1868, která více než sto let sloužila jako centrum kulturního života města. V současnosti je využívána jako multifunkční zařízení, ale i jako kino.

Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza

Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza

Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza je sportovně-rekreační okruh o délce 1,5km. Unvitř okruhu se nachází odpočinková zóna s herními prvky, protahovací prvky, přístřešky se stojany na kola a veřejná ohniště.

PP Rameno Moravy

PP Rameno Moravy

Přírodní památka Rameno Moravy, vyhlášená v roce 1995 na výměře 1,6 ha, představuje slepé rameno, které bylo odděleno při regulaci řeky Moravy.

Přírodní památka Stonáč

Přírodní památka Stonáč

Přírodní památku Stonáč tvoří mokřadní stanoviště v nivě stejnojmenného potoka lemovaného hlavatými vrbami s původními hanáckými tůněmi. Leží v Hornomoravském úvalu (Středomoravská niva) na jihozápadním okraji obce Bílany a zasahuje až po železniční trať Kroměříž - Hulín k okraji přírodního parku Zámeček. Leží v nadmořské výšce 189 až 190 m.

Technické památky Kroměříže a okolí

Technické památky Kroměříže a okolí

Víte, jak Kroměřížané dokázali využívat a krotit přírodní živly? Jak se na městě podepsala průmyslová revoluce, století páry či atomová hrozba? Jak Kroměříž posloužila astronomii? Důvtip a řemeslná zručnost našich předků stály za vznikem mnoha unikátních technických zařízení, která ještě dnes vzbuzují obdiv a uznání. Kroměřížské technické památky zůstávaly dlouho ve stínu těch kulturních a v ústraní čekaly na své znovuobjevení. Využijte jedinečné příležitosti a objevte technické skvosty Kroměříže.

Nejbližší cíle v okolí