Kunkovice

Obec leží na západním okraji Kroměřížska ve výšce 309 m.n.m s katastrální rozlohou 712 ha. V současnosti má obec 50 obyvatel. Sousedí s katastrálním územím Lísky, Litenčice, Nítkovice a ze západní hranicí Vyškovska. První písemná zpráva o obci je z r. 1131. Nejbližší železniční zastávka je v Brankovicích na trati Trenčanská Teplá-Brno. V dojížďkové vzdálenosti cca 6 km je také rychlostní komunikace R 50 Uherské Hradiště - Brno. Stavební etapa obce se postupně stabilizovala v průběhu její dlouhé historie v údolí pod Kunkovickým lesem a to kolem potoka a cesty. V centru obce je pěkná náves s kostelíkem a základní občanskou vybaveností.

Kunkovice

Kunkovice

Slovní popis polohy obce

Obec Kunkovice leží asi 26 km jihozápadním směrem od města Kroměříže.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. Profil obce se postupně stabilizoval v průběhu dlouhé historie v údolí pod Kunkovickým lesem, a to podél potoka a cesty. Střed malé obce tvoří náves s kostelíkem. Obec má na 75 obyvatel přiměřenou velikost katastru (713ha), alarmující je však více jak stoprocentní úbytek obyvatel za posledních 25 let sledovaného období.

Nejvýznamnější památky

Ojedinělou technickou památkou v Kunkovicích je větrný mlýn holandského typu. Mlýn postavený na výšině asi 300 metrů severně od obce začal pracovat v roce 1875.

Přírodní zajímavosti

Kunkovice jsou položeny v údolní části silně zalesněného katastru, mají příjemné okolí i zdravé podmínky pro bydlení.

Možnosti trávení dovolené

Kunkovice mají výborné přírodní podmínky pro rozvoj turistiky - krásné okolí, lesy, čistý vzduch. Nemají však vybudované žádné zázemí pro turisty.

Další témata (upřesněte)

Zajímavost: Zděný větrný mlýn holandského typu je ojedinělou technickou památkou a posledním zachovaným na Kroměřížsku. Mlýn začal mlet v roce 1875. Stavitelem a prvním majitelem v jedné osobě byla sestra Jana Vítka, který vlastnil mlýn v nedalekých Chvalkovicích, paní Molínková. Majitelem k roku 1944 byl potomek Edmund Molínek. Z vnitřního vybavení, kromě stop vandalismu, již mnoho nezůstalo. Nynější majitel měl snahu na mlýně provádět nějaké opravy a postavil kolem mlýna v 90. letech lešení. Dnes už ale lešení nenajdete. Mlýn je volně přístupný, chátrá, obvodové zdi praskají. Na hřídeli palečného kola jsou zřetelné známky po blesku. Větřák je v soukromém vlastnictví a ve značně havarijním stavu. V roce 1978, kdy byla provedena oprava střechy, zde bylo možno spatřit ještě části původního zařízení v podobě hřídele palečného kola s brzdou pro systém otáčivé střechy, tzv. stolici s letopočtem 1890, násypný koš, moučnici, mlýnský kámen a dřevěné schody do patra.

Mlýn má výšku 9,9 m, z níž připadá 3,4 m na střechu, jejíž konstrukci tvoří osmnáctiboký jehlan. Stavba má mírně kuželovitý tvar, v půdoryse má průměr 8,4 m, pod střechou 8 m. Průměr větrného kola, z něhož dnes zbyly pouze smutně trčící břevna, činil 15 m.

Od roku 2000 probíhají na větrném mlýně generální opravy.

Fotogalerie

NPR Strabišov-Oulehla

Jedniná národní přírodní rezervace na Kroměřížsku vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, lesa Strabišova a výslunné stráně Oulehla. Celková rozloha je 69,7 ha, ochrana byla vyhlášena v roce 1953 (část Oulehla) a v roce 1956 (část Strabišov).

Větrný mlýn holandského typu

Větrný mlýn holandského typu

Zděný větrný mlýn holandského typu v Kunkovicích je jediný, který se zachoval na Kroměřížsku. Stojí asi 300 m severovýchodně od obce, na návětrné vyvýšenině, která dominuje okolí. Větrný mlýn je dnes v soukromém vlastnictví a postupně se jeho majitel snaží vylepšit jeho špatný stav. V roce 1978 byla provedena oprava střechy, zde bylo ještě možné spatřit části původního zařízení v podobě hřídele palečného kola s brzdou pro systém otáčivé střechy, tzv. stolici s letopočtem 1890, násypný koš, moučnici, mlýnský kámen a dřevěné schody do patra.

Nejbližší cíle v okolí