Kyselovice

Kyselovice

Slovní popis polohy obce

Obec Kyselovice leží na okraji severní části Kroměřížska v Hornomoravském úvalu řeky Moravy, asi 14 km severně od Kroměříže.

Stručná historie obce

Území současné obce Kyselovice bylo osídlováno již od starší doby kamenné. Samotný půdorys obce svědčí o tom, že Kyselovice jsou osadou prastarého původu. První zmínka o obci pochází již z roku 1078, a je tak první zmínkou o vsi na Kroměřížsku vůbec. Tohoto roku kněžka Ofka a její manžel Ota založili benediktinský klášter sv. Štěpána v Olomouci a darovali mu ves Kyselovice společně s dalšími osadami. Tento dar klášteru roku 1160 potvrdil český král Vladislav. Postupem staletí byla obec několikrát rozdělena, až konečně roku 1723 přešla jako celek do vlastnictví šternberského augustiniánského kláštera. Z tohoto vlastnického vztahu vznikl později znak obce, jež vychází z pečeti z doby kolem roku 1723. Krásná ikonograficky pozoruhodná pečeť nese obraz Panny Marie s Jezulátkem stojící na půlměsíci, po stranách jsou umístěny dvě osmihroté hvězdy a pod nimi dvě radlice hroty dolů. Postava Panny Marie je symbolizována stříbrnou lilií v modrém poli jako symbol čistoty a nevinnosti, společně s osmihrotými hvězdami tak podtrhuje období vlády šternberských augustiniánů, kteří se zapsali do dějin obce. Radlice jsou typické pro způsob obživy na vesnici. Augustiniáni dali v obci také postavit zámek se všemi hospodářskými budovami, dále mlýn a tzv. zámeček. Zámek byl v roce 1900 postoupen nově zřízené parní rolnické mlékárně, v té době největší na Moravě. Areál původní mlékárny se dnes nachází v severní části obce společně s čistírnou odpadních vod, náležícím k areálu. V roce 1996 byl v mlékárně ukončen provoz, což znamenalo ztrátu pracovních příležitostí pro několik desítek občanů. Až do roku 1900 byla obec Kyselovice připojena farou i hřbitovem k obci Vlkoš, občané Kyselovic proto v roce 1900 zřídili za vesnicí vlastní hřbitov, ze zámečku se stala fara. První škola byla v obci postavena uprostřed návsi v roce 1788. V roce 1836 budova školy vyhořela a v zápětí byla znovu obnovena. Pro velký počet dětí byla roku 1888 vystavěna na místě staré nová patrová budova školy, která zde stojí dodnes. Od roku 1976 však budova již neslouží svému účelu, výuka zde byla zrušena a kyselovické děti dojíždějí do škol do okolních měst a obcí. V letech 1996 až 2000 byla budova bývalé školy celkově zrekonstruována, její prostory jsou dnes využívány jako tělocvična, zkušebna místního pěveckého sboru, společenská místnost a byt.

Nejvýznamnější památky

Dominantou Kyselovic je kostel sv. Andělů Strážných postavený v letech 1904 až 1906 v novogotickém slohu. Jeho zvláštností je severojižní orientace, která je u staveb tohoto typu spíše výjimkou. Mezi nejvýznamnější památky obce patří dvě sochy chráněné památkovým úřadem, socha sv. Jana Nepomuckého ze 2. čtvrtiny 18. století umístěná na návsi a socha sv. Vendelína z roku 1769 umístěná na křižovatce státních silnic. Další pamětihodností je pomník obětem I. světové války umístěný uprostřed návsi.

Kultura a tradice

V obci se dodržuje tradice vítání občánků, karnevalů, drakiády. Velikonoční zvyklostí je šachový turnaj.

Přírodní zajímavosti

Obec Kyselovice se rozkládá v Hornomoravském úvalu řeky Moravy. Je součástí velké roviny zvané Haná.

Možnosti trávení dovolené

Pro sportovní vyžití má obec Kyselovice vybudován areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty a dětským hřištěm. Možnost ubytování v obci není.

Fotogalerie

Kostel Andělů Strážných

Kostel Andělů Strážných

Novogotický kostel se skládá z jedné lodi, sakristie, kněžiště a věže. V nikách kolem vchodu a věže jsou ve výklencích umístěny sochy Madony, sv. Petra, sv. Josefa a sv. Pavla. Presbytář je dílem Otmara Olivy.

Památník padlým ve světové válce

Památník padlým ve světové válce

Památník je tvořen ze dvou částí - podstavce a obelisku. V pohledové straně vidíme reliéf anděla a umírajícího vojáka se symbolikou vycházejícího slunce, plastiku hlavy Masaryka, kříž s hlavou Krista obtočený trnovou korunou a jména a data padlých.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha v životní velikosti se nachází na návsi obce Kyselovice. Světec drží v levé ruce kříž s korpusem opřený o rameno, v pravé kněžskou čapku, má na sobě rochetu, mozetu a kleriku a kolem hlavy má rozmístěno pět zlacených hvězd ve svatozáři.

Socha sv. Vendelína

Socha sv. Vendelína

Socha světce je oděna v poutnickém plášti, drží v pravé ruce knihu, v levé ruce svírá kovovou pastýřskou hůl zabodnutou u levé nohy do země a u pravé nohy mu leží dvě ovečky. Na podstavci je uvedem rok rekonstrukce 1879.

Sousoší Piety

Sousoší Piety

Několikastupňový podstavec s hlavicí nese sochu P. Marie s tělem Ježíše Krista sejmutého z kříže, tzv. Piety. Je v nadživotní velikosti. Panna Marie nese na klíně Ukřižovaného, pravou rukou podpírá Ježíšovu hlavu, levou drží jeho ruku a kolem hlavy má kovovou svatozář.

Nejbližší cíle v okolí