Morkovice-Slížany

Morkovice-Slížany

Morkovice-Slížany

Slovní popis polohy obce

Město Morkovice–Slížany leží téměř uprostřed spojnice mezi městy Kroměříží a Vyškovem, v oblasti pod Litenskými vrchy.

Stručná historie obce

Přesto, že krajina byla podle nálezu osídlena již v mladší době kamenné, jako první zápis o obci se většinou uvádí až rok 1222. Ve středověku to již bylo městečko, ve kterém byla tvrz, soud i trhy. Do třicetileté války měly Morkovice obecní lázeň, celé městečko bylo důkladně opevněno. Tvrz (dnes zámek) byla obehnána vodním příkopem, před průčelím byl padací most. Sílu tvrze si vyzkoušel v roce 1468 i uherský král Matyáš Korvín. Od roku 1480 se Morkovice staly majetkem šlechtického rodu ze Zástřizel. Po husitských válkách byly Morkovice ovlivněny vírou českých bratří. Slížany se staly i sídlem českobratrského biskupa a konala se zde nejdůležitější církevní shromáždění – synody. Ve třicetileté válce Morkovice, Slížany a okolní obce velmi utrpěly. Ještě dvacet let po skončení války byla asi třetina domů pustých. Na panství už v této době byla olejna, sladovna, pivovar a lihovar. Kromě zemědělství se až do konce 18. století živila velká část obyvatelstva tkalcovstvím. Od roku 1819 se zde rozvíjelo košikářské řemeslo. Košíkářská výroba přetrvává až do dnes. Obec vznikla v roce 1960 spojením dříve samostatných obcí Morkovice a Slížany. Od roku 2000 je obec povýšena na město.

Nejvýznamnější památky

Významnou historickou památkou je kamenný pranýř, který se uchoval ze středověku, kdy se v Morkovicích konaly popravy. Stojí u hlavní cesty pod kostelem. Místní kostel je vysvěcen sv. Janu Křtiteli. Podle dochovaných písemností se soudí, že stál již před rokem 1389. Dnes má barokní ráz, ale jeho sochy nesou ještě stopy gotiky. Zámek (původně gotická tvrz) je poprvé připomínán v pol. 14. století. Byl několikrát přestavován. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví, prošel rekonstrukcí a majitelé plánují otevřít zde expozici věnovanou košíkářskému řemeslu a stálou expozici sochařských prací pana Bia, a také využívat zámecké prostory k pořádání kulturních akcí.

Kultura a tradice

Obyvatelé Morkovic v polovině minulého století založili čtenářský spolek s knihovnou, ochotnické divadlo, tělocvičné jednoty Sokol a Orel, sbor dobrovolných hasičů aj. Za zmínku stojí, že v roce 1868, kdy zavítala do Morkovic Štandlerova divadelní společnost, zemřela zde 20. října dcera Josefa Kajetána Tyla, Marie, která je zde na místním hřbitově pochována. V roce 1969 byl založen pěvecký sbor Cantus, který sdružuje zpěváky z širokého okolí. Zpívá repertoár ze všech slohových období, včetně lidových písní, spirituálů aj.

Přírodní zajímavosti

Nejvyšší kopec v okolí se jmenuje Kleštěnec (493 m n. m.).

Možnosti trávení dovolené

Dřívější hřiště je přebudováno na sportovní areál, který byl v roce 2003 rozšířen o halu na házenou, sálový fotbal, basketbal a jiné sporty. Pro trvalé obyvatele i návštěvníky bylo vybudováno koupaliště a nákupní středisko. Na katastru obce se nachází rekreační středisko.

Fotogalerie

Košíkářské muzeum

Košíkářské muzeum

Současné muzeum navazuje na tradici „Muzea Morkovského kraje“, které vzniklo v polovině třicátých let. To nejprve v prostorách bývalé školy a později ve čtyřech místnostech zámku vystavovalo přírodní zajímavosti, historické exponáty a také košíkářské výrobky a jiné památky, týkající se historie košíkářství. Dne 20. dubna 1936 založil odborný učitel Josef Přikryl v Morkovicích muzejní spolek pod názvem „Volné musejní sdružení“. Spolek měl od počátku téměř padesát členů a ještě téhož roku byla otevřena jedna místnost s exponáty. Po válce se muzejní sbírky přestěhovaly na zámek, kde vydržely až do roku 1963. Začátkem května 1963 schválil Okresní národní výbor v Kroměříži zrušení muzea v Morkovicích. To bylo tedy uzavřeno a většina sbírek byla převezena do kroměřížského muzea. Město Morkovice-Slížany se rozhodlo navázat na tradici muzea. Proto v roce 2007 zakoupilo jeden z nejstarších domů v Morkovicích a po rekonstrukci v něm zřídilo specializované košíkářské muzeum. Po dlouhých 47 letech bylo v Morkovicích-Slížanech opět otevřeno muzeum, které je tentokrát věnováno pouze košíkářství. Muzeum je umístěno v jednom z nejstarších a také nejpěknějších dochovaných domů ve městě, jehož rekonstrukce byla zahájena v březnu 2010 a s nákladem 1,1 milionu korun dokončena v červnu 2010. Od konce května pak probíhala i instalace sbírek. Současné muzeum bylo otevřeno 12. června 2010 jako pocta všem košíkářským mistrům z našeho města a okolí, kteří pletli a pletou nejkvalitnější výrobky na světě. Exponáty na výstavu zapůjčili: Muzeum Kroměřížska, občané Morkovic-Slížan EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

Nejbližší cíle v okolí