Počenice-Tetětice

Počenice-Tetětice

Slovní popis polohy obce

Sloučená obec Počenice–Tetětice leží západně od města Kroměříže v podhůří Chřibů na rozhraní Hané a Orlovické vrchoviny.

Stručná historie obce

Oblast Morkovicka, do níž náleží při zkoumání pravěkého a raně historického osídlení obec Počenice, je oblastí bohatou, avšak ne zcela prozkoumanou. Nejstarší nález z katastru obce Počenice je starý paleontologický nález medvědího zubu (uložen v Moravském muzeu v Brně), jehož stáří odpovídá staršímu úseku doby kamenné (50000-20000 let před n. l.). Písemný záznam o obci píše jméno obce r. 1283 Pocenicz, r. 1355 Poczinicz, 1349 Pocnicz. Nejstarší písemná zmínka o Počenicích je z roku 1283, kdy je uveden Mikuláš z Počenic na listině pro klášter sv. Jakuba v Olomouci. Ve 14. století byt statek rozdělen mezi několik majitelů. Od r. 1349 byli majiteli Zdebor z Počenic, Ješek z Počenic, Racek a Jakub, dalšími majiteli pak Jakub z Dřínového (hora a les), Svojše z Rajce, Markvart z Morkovic. Ve 2. polovině 14. století měl v Počenicích majetek mocný rod pánů ze Šternberka a Lukova. Roku 1446 je uváděn jako majitel pozemků v Počenicích Arkleb z Pačlavic, 1460 Filip z Pačlavic, 1481 Jiří z Rataj a Počenic a Štěpán z Rataj a Počenic. Rytířský rod Želečských z Počenic je uváděn od počátku 15. století. Mezi nejstarší předky patří Líva, Václav a Zdislav z Počenic, Mikuláš, Václav z Počenic na Želči, na svobodném dvoře Lipníku Norbert, Jan starší z Počenic. Od r. 1684 byl opatem kláštera na Hradisku u Olomouce Norbert Želečský z Počenic, muž uměnímilovný, v jehož službách skupina italských architektů a umělců pracovala na stavbě a výzdobě zámku ve Vřesovicích, renovaci kostela na Kopečku, křížové cesty v Jaroměřicích a jinde. Třicetiletou válkou utrpěly oba díly Počenic velké ztráty na lidech i majetku.

Nejvýznamnější památky

Nynější kostel sv. Bartoloměje byl postaven na místě kostela sv. Petra v letech 1764-68. Je v barokním slohu a má tři oltáře. Obraz nad hlavním oltářem maloval vídeňský akademický malíř Jan Frómel a byl zakoupen z pobořené kaple v Tištíně. Věž roku 1799 zničil blesk, tak byla postavena nová.

Kultura a tradice

Poslední neděli v srpnu se slaví hody v Počenicích, o první neděli v září se hodová slavnost týká Tetětic.

Přírodní zajímavosti

Obec leží západně od Kroměříže v podhůří Chřibů na rozhraní Hané a Orlovické vrchoviny.

Možnosti trávení dovolené

Pro sportovní aktivity je v obci s 828 obyvateli vybudováno hřiště na kopanou a florbal. Okolím obce vedou turistické trasy do Chřibů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí