Pravčice

Pravčice

Slovní popis polohy obce

Obec Pravčice se nachází na úrodné Hané, nedaleko města Hulína.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci Pravčice je z roku 1261, kdy 25. května daroval král Přemysl Otakar II. olomouckému biskupovi Brunonovi odměnou za věrné služby újezd hulský a dědiny Praweziz, Nemeziz a Altendorf (Pravčice, Němčice a Stará Ves). Tyto dědiny se připomínají také v biskupově závěti z roku 1267. Osídlení na místě obce však existovalo již v době pravěku, jak se zjistilo při vykopávkách v roce 1973 a 1974, kdy byly při kopání základů místní prodejny objeveny lužické žárové hroby. Název Pravčice vznikl od osobního jména Právek odvozené od Prawcicz (1320) a Prawczicz (1448). Třicetiletá válka zanechala v obci nedozírné následky, kdy zůstala pouze třetina obyvatel. Při následném požáru v roce 1665 v obci shořelo 19 selských stavení. Významným pro obec byl svobodný mlýn, který se připomíná již v letech 1320–1325. Nejstarší gruntovní kniha pochází z roku 1571. První škola v Pravčicích vznikla již roku 1789 v malinké chaloupce v jediné světnici. V roce 1806 zřídila obec školní budovu z obecní pastoušky u kapličky na Žabárně. V roce 1866 byla postavena patrová škola na návsi (dnešní budova Obecního úřadu Pravčice), v roce 1881 rozšířena na dvoutřídní, v roce 1898 opravena. Nová škola byla postavena v roce 1928 vedle kostela a svému účelu slouží až do dnešních dnů. Se stavbou stávající školy bylo započato 11. července 1927 a na jaře 1928 byla stavba dokončena. V roce 1944 byla v obci zřízena i mateřská škola. Obec byla samostatná až do roku 1984, kdy byla spojena s městem Hulín. V roce 1990 se obec znovu osamostatnila. Návrh znaku a praporu obce zpracoval heraldik Mgr. Jan Tejkal. Vychází z historického pečetního otisku na listině z 26. listopadu 1688. Zastupitelstvo obce schválilo obecní symboly dne 30. 9.2003 a dne 5. března 2004 byl obci Pravčice slavnostně udělen znak a prapor obce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Floriána byl vysvěcen 30. srpna 1925, v roce 1928 byly zakoupeny dva zvony. Za pozornost stojí starodávná boží muka.

Kultura a tradice

Občané Pravčic pokračují v tradici hanáckého práva, ostatkových slavností a fašanku.

Přírodní zajímavosti

Obecní rybník "Hliník", kde se pořádají rybářské závody a jízda přes lávku.

Možnosti trávení dovolené

Pravčice jsou významným střediskem jezdeckého sportu a jsou nazývány „koňařskou velmocí“. V obci působí tři jezdecké oddíly s až čtyřicítkou koní.

Fotogalerie

Kostel sv. Floriána

Kostel sv. Floriána

Základní kámen kostela byl položen v roce 1924. Má jednu loď, sakristii a presbytář. V průčelí věže je umístěna soška sv. Floriána.

Památník padlých obou světových válek

Památník padlých obou světových válek

Památník se skládá ze sochy sv. Václava v nadživotní velikosti a dvou samostatně stojících desek, na kterých jsou zapsána jména padlých ve světových válkách.

Socha P. Marie Lurdské

Socha P. Marie Lurdské

Pískovcová socha stojí v rohu hřbitova. Světice stojí na skále, ruce má sepjaté na prsou, kolem pravé ruky růženec a na obou chodidlech růže.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v obci Pravčice před kostelem. Světec drží oběma rukamakříž, kolem hlavy má kovovou svatozář.

Nejbližší cíle v okolí