Rataje

Rataje

Slovní popis polohy obce

Obec Rataje se rozkládá 5 km jihozápadně od Kroměříže. Obklopují ji Chřiby a část Litenčicko-Orlovských lesů. K obci patří místní části Popovice a Sobělice.

Stručná historie obce

Název Rataje získala obec podle zaměstnání obyvatelstva - ve staročeštině znamená oráč. Obec a její okolí byly osídleny již v období 500-1000 let př. n. I. Dokladem toho jsou různé archeologické nálezy, jako hrob z doby lužické, řada zachovalých popelnic, koster s náušnicemi, skrčená kostra, ale také kus pohanského obětiště. Nejstarší doložená zpráva o Ratajích se dochovala z roku 1349, kdy vladyka Smil z Rataj uskutečnil prodej s Vokem z Holštejna. První písemná zpráva o škole pochází z poloviny 12. století, která se zmiňuje, že učitel dostával roční služné. V roce 1550 byla v Ratajích zřízena slavná bratrská škola. Do roku 1778 na konci dědiny za kostelem stávala stará škola. V roce 1880 byla postavena nová budova školy. V roce 1979 byla základní škola v Ratajích zrušena a žáci dojížděli do Kroměříže. Školním rokem 1991-1992 byla základní škola obnovena.

Nejvýznamnější památky

V obci se nachází kostel sv. Petra a Pavla s kaplí. Je postaven v novogotickém slohu a má dvě věže. Byl vybudován v letech 1881-1884. Stojí v místě kamenné románské kaple a později gotického kostela. Kaple pocházela z roku 1030, její základy měly podobu trojúhelníku a na východní straně měla širokou apsidu. Starý gotický kostel stál na základech této kaple, byl však rozšířen o dvě pobočné kaple a nové presbyterium. V roce 1840 vyhořel a v roce 1841 byl znovu vystavěn. Pro špatný stav kostela bylo přistoupeno v roce 1881 k jeho zbourání a zbudování zcela nového, dnešního kostela. Ten byl dokončen roku 1884 a téměř po patnácti letech od dokončení chrámu byl vysvěcen. V roce 1931 byly provedeny opravy střechy a upevnění křížů na věžích. V roce 1998 došlo k výměně podlahy v celém kostele. K dalším pamětihodnostem v obci patří hřbitovní kaple, v níž se nachází obraz Matky Boží s děťátkem. Dále to je Sádkový kříž (1872), Bílkův kříž (1887), Poledňáků kříž, kříž z litého železa (1887), kamenný kříž ratajské obce a socha Blahoslavené Panny Marie umístěná mezi lípami svobody.

Kultura a tradice

Dodnes se v obci s tisíci obyvateli dodržuje tradice masopustního průvodu obcí, dochovaly se i šibřinky.

Možnosti trávení dovolené

Rataje leží na cykloturistické trase Kroměříž – Zdislavice – Morkovice.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Z Rataj pochází několik významných osobností - např. hudební skladatel Emil Axman, kněz Ondřej Brázdil, poslanec říšského sněmu Viktorin Brázdil, generál justiční služby František Machálek, příslušník čs. letectva v Anglii František Machálek ml., středoškolský profesor a akademický malíř Oldřich Zezula a profesor Vysoké školy technické v Brně Josef Grňa.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí