Uhřice

Uhřice

Uhřice

Slovní popis polohy obce

Obec Uhřice se nachází na úrodné Hané, na rozhraní okresů Kroměříž, Vyškov a Prostějov.

Stručná historie obce

Uhřice (původně Uherce) se prvně datují v roce 1336, tvar Uhřice je datován v roce 1407. První zmínky o obci jsou z roku 1336, kdy zámeček s parkem a velkostatkem vlastnil Vrchoslav z Uherce. V roce 1398 se připomíná v Uhřicích mlýn a svobodný dvůr. Pak velkostatek přecházel do různých rukou, až ho v roce 1810 koupil ve veřejné dražbě Ignác Bedřich z Fridrichsteátu. Tento rod držel majetek až do roku 1853, kdy dědil velkostatek se zámkem rod Jenison z Walworthů. Na počátku 18. století byla původní středověká tvrz přebudována na zámeček, ke kterému tehdy patřil velkostatek zahrnující ovčírnu, pivovar se sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárnu. Obyvatelé obce byli původně výhradně zemědělci. Až v 17. století byl zřízen pivovar se sladovnou (byl v provozu do roku 1867), mlýn, kovárna a panský šenk. Na konci 19. století byly až na malý zbytek vykáceny lesy a přeměněny na ornou půdu. Historii Uhřic těžce poznamenala 2. světová válka, když 19. prosince 1944 americké bombardéry směřující na Vídeň spustily bomby na osm dětí a matek. Dnem osvobození rumunskou armádou je l. květen 1945.

Nejvýznamnější památky

Kulturní památkou je zámeček zbudovaný z původní středověké tvrze roku 1728 hraběnkou Zuzanou Gelhornovou. V zámeckém parku se nachází několik chráněných stromů. Z dalších zajímavostí je to dřevěná zvonička na návsi, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny, kříž u hřbitova, hrobka bývalých hrabat a kříž na hřbitově. Asi kilometr za obcí směrem na Prostějov stojí boží muka, která připomínají těžké období moru u tehdejšího válčícího vojska.

Kultura a tradice

Veškerým nositelem kultury v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1888. Každoročně pořádá svůj ples, ostatky, hasičský výlet s účastí dalších sborů z celého okolí. Všech šest obcí stejného jména v České republice se střídá v pořádání srazů a turnajů v malé kopané.

Přírodní zajímavosti

V zámeckém parku se nachází několik chráněných stromů, chráněná lípa stojí u hřbitova.

Možnosti trávení dovolené

Obec Uhřice s pouhými 190 obyvateli bohužel není vyhledávanou turistickou oblastí, i když je protnutá udržovanými cyklotrasami. Nedaleko obce se nachází národní přírodní památka Křéby, ke které vede cyklotrasa.

Fotogalerie

Lyžařský areál Uhřice

Lyžařský areál Uhřice

Areál je provozován od roku 2000. Sjezdovka je dlouhá 240 m s převýšením 44 m (230- 274 m n.m.). V roce 2001 byl instalován vlek o přepravní kapacite max. 720 osob za hodinu a v roce 2002 vybudován systém umělého zasněžování. Samozřejmostí je noční osvětlení a k dispozici je neplacené parkovište. Na vrcholu sjezdovky bylo v roce 2006 vybudováno sociální zázemí s občerstvením a krytým posezením. Svah bude pravidelně upravován novou rolbou.

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Goticko-renesanční stavba s cyrilometodějskou tradicí. Podle níž byl založen na místě, kde věrozvěstové kázali. Stáli přitom na velkém kameni, který prý byl zazděn do pozdější kostelní kazatelny. Při nějaké přestavbě kostela se však ztratil a nedochoval se. Zachovala se však náhrobní deska majitele uhřického panství Kryštofa Jagera z roku 1605. V chrámu se nachází i další pamětihodnost - hliněný svatostánek. Jedná se jedná o habánskou práci z konce 16. a začátku 17. století. Vznikl v místní toufarské dílně v čase, kdy Uhřice vlastnil Kryštof Jger z Puysbrunu. Na to, že se jedná o vzácné hrnčířské dílo, se přišlo až v roce 1929. Pod kostelem je hrobka a v ní prý tři rakve bývalých majitelů Uhřic. Jedním z pohřbených má být i Jaroslav Racek z Mrdic, o kterém se vypráví následující pověst o Jaroslavovi z Mrdic.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní rokoková socha ze 3. čtvrtiny 18. století z dílny Ondřeje Schweigla, umístěná na návsi. Druhá socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí na uhřické straně křižovatky na Silničné je novodobou replikou, která nahrazuje původní pozdně barokní sochu z roku 1765, která byla v roce 2003 ukradena a nebyla dosud nalezena.

Uhřice – Janův Dvůr

Uhřice – Janův Dvůr

Významné místo napoleonských válek. Zde došlo k setkání Napoleona a Františka I. v roce 1805. Skupina budov 3 km jihovýchodně od Uhřic při bývalé železniční zastávce Uhřice. V úterý 3. prosince 1805 (den po bitvě u Slavkova) se v Uherčicích střetli vojáci francouzského sboru maršála Bernadotta s ustupujícími Rakušany. O další den později, ve středu 4. prosince 1805 odpoledne se u Spáleného mlýna sešli rakouský císař František I s Napoleonem, aby dohodli příměří. Událost připomíná pamětní deska z roku 1900 a nově i informační tabule a obelisk. V sousedství Spáleného mlýna byl později vybudován liechtenštejský dvůr zvaný Janův Dvůr.

Nejbližší cíle v okolí