Žalkovice

Žalkovice

Slovní popis polohy obce

V úrodné Hané severně od Kroměříže leží obec Žalkovice.

Stručná historie obce

Žalkovice jsou starou slovanskou osadou. Původně byly zeměpanským zbožím, tj. královským zbožím se vztahem k hradu v Přerově. Roku 1221 je moravský markrabí Vladislav Jindřich daroval klášteru na Velehradě. V jeho držení byly až do roku 1397, kdy je klášter spolu s Břestem a Plešovcem prodal za 450 hřiven Lackovi z Kravař na Helfštejně. Kolem roku 1500 držel osadu Jan Kuna z Kunštátu. Jeho syn Vilím Kuna, Břest a Žalkovice postoupil asi roku 1530 panu Václavu z Ludanic. Ves se následně stala nedílnou součástí chropyňského panství, zakoupeného roku 1615 kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Směnou za žďárský statek panství přešlo do majetku olomouckých biskupů a ve svazku s církevní vrchností setrvalo až do zrušení poddanských vztahů za revoluce 1848-1849. Před třicetiletou válkou v obci žilo 50 usedlých, z toho 13 pololáníků. Roku 1667 se udávalo asi 35 obydlených domů vedle devíti úplně pustých. V roce 1750 se dokládá čtyřiadvacet chalup, z řemeslníků řezník, tři ševci, osm tkalců a kovář. Hlavním zdrojem obživy bylo vždy zemědělství. Kolem roku 1910 Žalkovice čítali 110 domů se 700 obyvateli. V dalších desetiletích se jejich počet pozvolna snižoval.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Mikuláše s farou je nejvýznamnější historickou památkou obce. O nejstarší historii obce svědčí četné archeologické vykopávky.

Kultura a tradice

Lednovou událostí bývají Sokolské šibřinky, v únorovém kalendáři má své místo masopustní vodění medvěda s pochováváním basy a na svátek sv. Floriánka se koná hasičský ples.

Možnosti trávení dovolené

V 50. letech bylo zbudováno fotbalové hřiště a taneční kolo Na rybníčku. Nedávno k vybavenosti obce přibyly tenisové kurty.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Rodák Jan Ohéral (12. 1. 1810 Žalkovice - 22. 7. 1868 Vídeň) byl známý publicista, novinář, nadšený propagátor technického pokroku, zejména železnic. Studoval na gymnáziu v Kroměříži a v Olomouci, filosofii v Brně, ale po prvním semestru studia zanechal a věnoval se literatuře a žurnalistice. V roce 1848 stál u zrodu prvních politických českých novin na Moravě Týdeník, které vedl. V letech 1849-52 vedl redakci Moravských národních novin, v letech 1854-64 spolupracoval s pražskými německými časopisy. Má velké zásluhy na probuzeneckém hnutí na Moravě. Přeložil co němčiny Babičku Boženy Němcové a tím jí otevřel cestu do světa. Poté byla kniha přeložena do dvaadvaceti jazyků. V rodné obci Žalkovice mu byla na budově školy v roce 1969 odhalena pamětní deska. V Kroměříži má pamětní desku umístěnou na budově bývalé piaristické koleje.

Fotogalerie

Boží muka

Boží muka

Za vsí na Říkovice, u prvního sjezdu na polní cestu, se nachází čtyřhranná zděná stavba se zasklenou nikou na pohledové straně. Uvnitř niky najdeme obrázek P. Marie Hostýnské.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Na návsi se nachází stavba o jedné lodi, kněžišti, sakristii a věži. Vstup je přesunut. Střecha je kryta taškou a je mansardová, sedlová nebo zvalbená.

Pamětní deska buditelům rodného kraje a slavným rodákům

Pamětní deska buditelům rodného kraje a slavným rodákům

Na návsi, na budově školy, se nachází žulová deska se jmény čtyř místních osobností 19. století.

Nejbližší cíle v okolí