Bzenec

Bzenec

Poloha

Bzenec leží asi 10 km východně od Kyjova a 16 km severovýchodně od Hodonína.

Historie

V minulosti byl Bzenec město královské, dnes je významnou dopravní křižovatkou mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem, hospodářským a obchodním centrem, které je známé především tradičním pěstováním znamenitého vína. Území kolem Bzence bylo osídlováno již v pravěku, o čemž svědčí archeologické nálezy z neolitu, doby bronzové i železné, z doby římské i z doby stěhování národů. První písemná zpráva sahá do roku 1015. V listině krále Jana Lucemburského z r. 1330 se hovoří o hradu a městě Bzenci. Největší rozvoj město zažilo za vlády Karla IV. Od 2. poloviny 14. století se zde začali usazovat Židé. Bzenecká židovská obec patřila k nejstarším na Moravě. Měla zde vlastní synagogu. Zachována je část židovské čtvrti a židovský hřbitov s obřadní síní z poloviny 19.století.

Památky

Dominantu města tvoří srázný kopec se zbytky kaple sv. Floriana a Šebestiána z r. 1703. V tomto místě stával na konci 12. století Starý hrad. Podle dochovaných historických dokladů měli čeští králové v Bzenci své vinice a ve sklepích starého bzeneckého hradu dobrá vína. Hrad nahradil zámek, který dnešní pseudogotickou podobu získal v polovině 19. století. Pod zámkem byly vybudovány krásné sklepy a v jeho okolí je anglický park.

Nepřehlédnutelnou dominantou Bzence je rovněž raně barokní kostel sv. Jana Křtitele z počátku 18. století, výzdoba oltáře pochází od O. Schweigla.

Kulturní tradice

Bzenec žije kulturním životem. Asi nejznámější akcí je zářijové Bzenecké krojované vinobraní, jehož součástí je zarážání a otvírání hory, předání hroznů kněžně a panstvu, ochutnávka vín a spousta dobré hudby a tance.

Příroda

Z přírodních zajímavostí připomeňme národní přírodní památku Váté písky s pískomilnou a suchomilnou flórou a faunou a přírodní památku Vojenské cvičiště s unikátními stepními společenstvy rostlin a hmyzu

Fotogalerie

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Zámecké vinařství Bzenec navazuje na více než stopadesátiletou tradici vinařství v Bzenci. V zámeckých sklepech se snoubí historie tohoto jihomoravského městečka s víny vysoké kvality. Jedno z největších vinařství Vám může nabídnout široký sortiment predikátních vín, který uspokojí lajky, milovníky vína i znalce. Můžete se o tom sami přesvědčit na některé z prohlídek zámeckých sklepů s výkladem a s ochutnávkou pěti přívlastkových vín. Termíny a časy prohlídek je nutno dohodnout předem na tel. +420 737 214 510 nebo e-mailu prohlidky@zameckevinarstvi.cz.

Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Území se nachází mezi obcemi Bzenec, Veselí nad Moravou, Strážnice, Ratíškovice a Milotice. Rozsáhlé území zaujímá 17 km na délku a 12 km na šířku.

Váté písky, národní přírodní památka

Váté písky, národní přírodní památka

Borové lesy, vysázené do původních dubových porostů koncem 19. století, spoutaly zdejší pohyblivé písečné přesypy, které ohrožovaly i okolní pole a daly oblasti přízvisko Moravská Sahara. Nejvýznamnější lokality pískomilného rostlinstva a živočišstva v celé republice leží právě tady. Žije zde i řada ptačích druhů (např. lelek lesní, dudek chocholatý nebo skřivan lesní)– jsme ve vyhlášené ptačí oblasti zvané také Bzenecká doubrava. Bývalé vojenské cvičiště Bzenec je unikátní přírodní památka s travními porosty paličkovce šedého, kostřavy ovčí a pochvaté. V řídké vegetaci roste bohatství suchomilných mechorostů a lišejníků. Byla zde zjištěna řada vzácných druhů střevlíkovitých brouků, bohatá je fauna blanokřídlých, zejména kutilek, žahalek a včel. Je možné zde zahlédnout kudlanku nábožnou i pakudlanku jižní a několik desítek druhů pavouků(Titanoeca psammophila je dokonce v ČR novým druhem).

Zámek Bzenec

Zámek Bzenec

Novogotický zámek z let 1853–55, na místě barokní budovy, které předcházela pozdně gotická tvrz. Zámek sloužil vinařskému provozu a v jeho rozsáhlých sklepích, které sahají až pod park, zrál sekt Château Bzenec. V roce 2002 koupilo zámek i přilehlý park město Bzenec. Doposud byly opraveny dvě věže na nárožích, zámek je však prázdný. K zámku patří rozsáhlé předzámčí blízko u vchodu do areálu stojí obelisk. Za zámkem se nachází zámecký park. V parku roste slavná Bzenecká lípa a volně se zde prochází několik pávů. Park je celoročně přístupný (říjen – duben 9-18 hod., květen – září 9-21 hod.).

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Nachází se ve svahu nad severním okrajem města. Jsou zde náhrobky od konce 17. století až do 80. let 20. století. Ke hřbitovu náleží smuteční obřadní síň.

Bzenecká lípa

Bzenecká lípa

Stáří Bzenecké lípy se odhaduje na 900 let. U lípy se nachází pamětní kámen s českým a německým nápisem, který objasňuje, jak byl určen věk lípy. Dále je zde novodobá informační tabule. Lípa je chráněná státem.

Bzenecký hrad (Starý hrad)

Po slavném bzeneckém hradě dnes zůstala jen oválná terénní vyvýšenina bez jakékoliv stopy zdiva. Nachází se na místě zvaném Starý hrad. Doba vzniku hradu je nejasná. Bzenecký hrad bývá často, ale patrně neopodstatněně, ztotožňován s hradem Businec, který byl připomínán už k roku 1015. Podle Pulkavovy kroniky si hrad vystavěla královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakarovi I. Jisté je, že v 1. polovině 14. století byl hrad sídlem krajských úřadů, avšak již od počátku 15. století byl zastavován a během husitských válek byl dobyt a zničen husity. K místu, kde stával bzenecký hrad, vede odbočka zelené značky. Pověst o bzeneckém hradě.

Vojenské cvičiště, přírodní památka

Vojenské cvičiště, přírodní památka

Jedna z mála otevřených jihomoravských písčin s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Vyhlídka v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána

Vstup do věže je zdarma, dovnitř do kaple je možné nahlédnou z ochozu. Jsme připraveni zajistit přístup do kaple během roku předem ohlášeným skupinám (od 5 osob) – nahlásit se mohou v IC města Bzenec nebo přes podatelnu MěÚ Bzenec.

Zámecký park

Nachází se za zámkem. V parku roste slavná Bzenecká lípa a volně se zde prochází několik pávů. Park je celoročně přístupný (říjen – duben 9-18 hod., květen – září 9-21 hod.)

Nejbližší cíle v okolí