Čeložnice

Čeložnice

Poloha

Obec Čeložnice leží v podhůří Chřibů asi 5 km severně od Kyjova.

Historie

První zmínka o obci pochází z r. 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskupskému statku v Štibořicích. Historie zdejšího osídlení je ale mnohem starší, o čemž svědčí nález pohřebiště se 77 mohylami z doby lužické kultury na náhorní plošině v katastru obce. Po smrti Diviše Mírka z Chlumu obec připadla králi Jiřímu, který ji v r. 1468 zapsal Mikuláši Bystřici z Ojnic. Od roku 1527 byla obce v majetku pánů z Milotic, později Žerotínů, pánů z Lípy. V letech 1648 - 1810 obec Čeložnice náležela hrabatům Serényiům, r. 1888 koupil panství od hraběnky z Hardeka Seilern z Milotic.

Památky

Z místních památek můžeme uvést zvoničku na návsi z r. 1854, kamenný kříž z r. 1877, na okraji obce Neničkův kříž z r.1886.

Příroda

Z přírodních zajímavostí uveďme výskyt chráněného stromu oskeruše a čolka horského, který patří mezi ohrožené živočišné druhy.

Dovolená

Fotogalerie

Smrďavka

Sirný pramen, který vyvěrá na okraji lesa přímo u potoka asi 1,5 km severně od Čeložnic, je volně přístupný. V roce 2005 byl opraven a současně zde bylo vybudováno jednoduché odpočívadlo. V blízké tůňce se rozmnožuje čolek horský. Přístup: Od chatové oblasti Pastviny pěšinou kolem posledních chat dolů k potoku. Pramen je na pravém břehu potoka téměř u okraje lesa.

Nejbližší cíle v okolí