Dambořice

Dambořice

Dambořice

Poloha

Obec Dambořice leží v podhůří Ždánického lesa asi 18 km západně od Kyjova a 8 km severně od Klobouk u Brna.

Historie

První písemná zpráva o Dambořicích pochází z r. 1131, kdy byla obec majetkem břeclavského kostela. Již před rokem 1298 stávala v Dambořicích na místě dnešního kostela tvrz, která zanikla v 16.století. V roce 1534 povýšena obec Ferdinandem I. na městečko. O největší rozmach městečka se zasloužili novokřtěnci - habáni, kteří přišli ze Slavkova v roce 1550. Rozvíjela se keramická výroba - znali glazurování, zemědělství, vinohradnictví, obchod a výrobu lněného plátna. V roce 1566 Oldřich z Kounic připojil městečko ke ždánickému panství. Roku 1622 získali Dambořice Lichtenštejnové, v jejichž majetku obec zůstala až do roku 1918.

Památky

Dominantou obce je farní kostel sv. Martina z 2. poloviny 18. století, který byl přestavěn v roce 1909 a je obklopený ohradní zdí se dvěma vstupními branami. Zvláštností obce jsou tři hřbitovy: evangelický, římskokatolický a židovský se souborem kamenných náhrobků hodnotné kamenické práce z 19.-20.století. Stávala zde i synagoga, která však několikrát vyhořela. V obci také stávaly čtyři větrné mlýny a na katastru byly objeveny pozůstatky slovanského hradiště.

Kulturní tradice

V obci se konají tradiční třídenní Martinské hody vrcholící "skládkou".

Fotogalerie

Habánské sklepy

Novokřtěnci neboli habáni se v Dambořicích usadili v roce 1550. Měli zde dva domy a zabývali se výrobou keramiky, vinařstvím a bednářstvím. V roce 1622 museli odejít do Uher. Dambořičtí habáni se usadili ve slovenské Chtelnici, odkud později přesídlili do Ameriky. V Dambořicích je dodnes připomínají tzv. habánské sklepy (č.p. 283 a 284).

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina

Farní kostel v Dambořicích se připomíná již roku 1326. Současná stavba je pravděpodobně až z 2. poloviny 18. století, v letech 1909–10 byl vybudován nový presbytář se sakristií a oratoří. V interiéru dřevořezba Madony z poslední čtvrtiny 14. století.

Židovská čtvrť a hřbitov

Židovská čtvrť a hřbitov

Židovské osídlení v Dambořicích vzniklo již koncem 16. století. V polovině 19. století bylo ve zdejším ghettu 72 domů a žilo zde téměř 500 obyvatel. Dějiny židovské obce se tragicky uzavřely v lednu 1943, kdy bylo deportováno posledních 43 židovských obyvatel do Terezína a odtud do vyhlazovacích táborů na východě, ze kterých se nazpět nikdo nevrátil.V roce 1948 byla zbořena pozdně empírová synagoga a později i řada domů. Podrobné informace o zdejší židovské obci podává tabule u autobusové zastávky. Židovský hřbitov se nachází v sousedství katolického hřbitova. Má rozlohu 3496 m2 a je zde zachováno přibližně 500 náhrobků. Nejstarší je z roku 1700. Barokní náhrobky jsou typologicky shodné s náhrobky z Mikulova.

Nejbližší cíle v okolí