Kostelec

Kostelec

Kostelec

Poloha

Vinařská obec Kostelec leží na úpatí Chřibů asi 3 km severovýchodně od Kyjova. Kostelec dostal pravděpodobně jméno podle románského kostela, stojícího na návrší nad obcí.

Památky

Vzácnou památkou je románský kostel sv. Václava postavený z románských pálených cihel údajně dovezených až z Říma, doplněných kamenných ostěním a nárožím. Byl postaven asi v letech 1030-1050 a jedná se pravděpodobně o nejstarší stavbu z cihel z té doby a v takové celistvosti v našich zemích. V roce 1729 byl kostel přestavěn na barokní chrám.

Příroda

V bývalé zámecké zahradě se nachází vzácný tis, jehož stáří je odhadováno na 500 let.

Kulturní tradice

Tradiční svatováclavské krojované hody se starobylým zvykem - mlácení káčera.

Dovolená

Možnost posezení ve vinných sklepech.

Fotogalerie

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Podle pověstí byl kostel postaven v letech 1030 až 1050 z pálených cihel, které prý byly na vozech dovezené až z Říma, podle jiných verzí se jednalo aspoň o římské cihly. Pod vlivem těchto pověstí byl kostel pokládán za nejstarší cihelnou stavbu na Moravě. Stavební průzkum tyto domněnky nepotvrdil a na základě nálezů kamenických značek velehradské stavební huti byla výstavba románské části kostela datována až do 30. let 13. století. I tak je tato pozdně románská stavba nejstarší zachovanou památkou na Kyjovsku. V roce 1729 byl kostel rozšířen západním směrem, koncem 19. století byla zřízena hudební kruchta a v roce 1950 oratoř. Při té příležitosti bylo objeveno (a současně i zničeno) románské okno. V roce 1969 bylo odkryto zachované původní režně zdivo jádra stavby a ve vnějším líci otevřena románská okna a portál v jižní zdi lodi. Původní podoba kostela je známa ze staré kostelecké pečetě. U kostelní zdi volně leží dvě kamenné nádoby, prý se jedná o nádoby v nichž se brousily meče a další zbraně.

Nejbližší cíle v okolí