Lovčice

Lovčice

Lovčice

Poloha

Obec Lovčice se nachází na okraji Ždánického lesa asi 2 km na východ od Ždánic a 8 km severozápadně od Kyjova.

Historie

První stopy lidského osídlení na tomto území spadají do doby neolitu. První zmínka o obci pochází z roku 1131, první písemný doklad z roku 1263 uvádí, že původní zeměpanská osada Smila ze Střílek připadla cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. Traduje se, že zde kdysi stávaly tři osady: Tikov, Lovčice a Přestavlky. V 16. století připadla obec ždánickému panství. Nad vsí stával panský vodní mlýn, dnes se v obci nachází rybník. Do současnosti se dochovalo pálení dřevěného uhlí, ale místo původních milířů se nyní pálí v ocelových kruhových pecích.

Památky

Malebný obraz obce dotváří kostel sv. Petra a sv. Pavla, postavený v novorománském slohu v roce 1805.

Kulturní tradice

V říjnu se v Lovčicích konají tradiční krojované hody s věncem.

Příroda

Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku přírodní rezervace U Vrby chránící část původního dubo-bukového lesa o stáří 160 let. Katastrem obce prochází naučná turistická stezka Ždánickým lesem.

Fotogalerie

Přírodní park Ždánický les

Přírodní park Ždánický les

Pro Ždánický les (roku 1996 vyhlášený přírodním parkem) a Věteřovskou vrchovinu jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva se vstavačem vojenským a dalšími vzácnými rostlinami. V lesních porostech se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Největší dominantou obce je románský kostel, zasvěcený sv. Petru a sv. Pavlu, postavený v letech 1803 – 1805. Vnitřní vybavení kostela bylo během své existence několikrát měněno. Poslední velká změna interiéru kostela proběhla v 80. letech 20. století, kdy byl vyzdoben nástěnnými mozaikami z přírodního kamene od pražského uměleckého mistra Antonína Kloudy. Vnitřní vybavení kostela je celkově zmodernizováno a překvapí nás sladěným stylem, dostatek prostoru a světla. V roce 2000 bylo ke kostelu vybudováno nové schodiště s přístupovou komunikací včetně osvětlení. Při místním kostele působí chrámový sbor. Vznikl v roce 1939 a od té doby působí nepřetržitě. Jeho sbormistrem je pan Jan Šrámek, jehož zásluhou získal chrámový sbor vysokou uměleckou úroveň.

Výroba dřevěného uhlí

Výroba dřevěného uhlí

Milíře bývaly ve Ždánickém lese od nepaměti a výroba dřevěného uhlí se dochovala až do dnešní doby. Původní způsob výroby dřevěného uhlí spočíval v naskládání polen do náležitých figur, částečně zapuštěných do země. Ty se obházely hlínou, aby byl ponechán vzduchový kanálek a otvor na vycházející kouř. V 60. letech minulého století se začaly používat železné pece, tzv. retorty. Pec se po utěsnění zespodu zapálí a hoření s omezeným přístupem vzduchu se reguluje kanálky ve spodní části. Pálení trvá přibližně 36 hodin a výsledkem je lehčí dřevěné uhlí, zbavené přebytečných hořlavých látek. Na výrobu dřevěného uhlí je ideální tvrdé dřevo listnatých stromů, jako je dub, buk, habr nebo jasan.

Nejbližší cíle v okolí