Babice

Babice

Babice

Slovní popis polohy obce

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště na pravém břehu řeky Moravy, v severní části Dolnomoravského úvalu. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i babický dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Z roku 1798 je pečeť obce – v pečetním poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen.

Nejvýznamnější památky

Z historických památek je cenný kostel sv. Cyrila a Metoděje postavený v roce 1898, na místě bývalé dřevěné zvonice - nyní udržovaný ze sbírek farníků. Na katastru obce se nachází 9 křížů, z nichž nejstarší pochází z roku 1768. Ceronský dvůr byl původně klášterní dvůr spadající pod velehradský klášter. Po zrušení kláštera v roce 1786 byl rozparcelován – vznikla samostatná ves Cerony. V roce 1919 se stala součástí Babic. Nejstarší budovou obce je budova Mateřské školy, která dle historických pramenů existovala již v roce 1802 jako filiální škola.

Kultura a tradice

K nejstarším tradicím patří císařské hody pořádané třetí říjnový víkend již od roku 1925. K jarním svátkům patří velikonoční hrkání. Vznikají ale i tradice nové a těmi jsou rozsvěcení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou pro všechny děti do deseti let, vánoční koncert dechové hudby Stříbrňanka. Proběhly čtyři ročníky plážového volejbalu. Místní knihovna se pravidelně zapojuje do celostátní akce Noc s Andersenem a každoročně v březnu – měsíci internetu a v době týdne knihoven pořádá řadu akcí pro občany.

Přírodní zajímavosti

K rekreaci, koupání a rybolovu slouží především ramena na pravém břehu řeky Moravy - zejména lokalita Uhliska. V okolí obce jsou cyklostezky – při Baťově kanálu (Moravská stezka) nebo blízkou chřibskou krajinou. Zajímavostí v této lokalitě je Kudlovský potok podtékající pod Baťovým kanálem (akvadukt). Druhou atrakcí obce je v lokalitě Uhliska plavební komora na Baťově kanále, kde místní komunikace přechází přes most, který je vlastně součástí této komory. Letos bude dobudováno přístaviště na Baťově kanále.

Možnosti trávení dovolené

V obci je možnost ubytování v hostinci U Jakuba. Přes katastr obce protéká Baťův kanál, který poskytuje možnost projížděk na loďkách. V roce 2006 bude dokončena stavba přístaviště. K dispozici je moderní sportovní areál vybavený tenisovými kurty, hřišti na plážový volejbal, atletickým sektorem, skateboardovými rampami a dětským hřištěm.

Fotogalerie

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Army muzeum

Army muzeum

Muzeum představuje zkrácený průřez historií přibližně od roku 1800 až po současnost. V expozici můžete vidět brnění, které sloužilo pro mladé panoše, uniformy a artefakty rakousko-uherské armády. Najdete zde i ukázku loveckých zbraní a výzbroje Československé lidové armády. Vstupné: dospělí 150 Kč / děti 80 Kč / rodinné 350 Kč / senioři, studenti 130 Kč / ZTP 100 Kč.

Muzeum Babice

Muzeum Babice

V muzeu můžete zhlédnout expozice Myslivost a pytláctví, expozice Vesnice, expozice Hospodářské stroje a voliéry s pernatou zvěří. Otevírací doba duben - září sobota - neděle 14:00 - 16:00. Vstupné 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč.

Muzeum Na Mýtince

Muzeum Na Mýtince

EXPOZICE MYSLIVOST A PYTLÁCTVÍ EXPOZICE VESNICE EXPOZICE HOSPODÁŘSKÉ STROJE VOLIÉRY Otevírací doba: duben – září Sobota a neděle: od 14 – 16 hod. Vstupné: 20,- Kč Děti a důchodci: 10,- Kč

Nejbližší cíle v okolí