Strážovice

Strážovice

Strážovice

Poloha

Vinařská obec Strážovice leží pod zalesněným strážovským kopcem Babí lom (417 m) 7 km západně od Kyjova.

Historie

Na strážovském kopci byly drženy strážné posádky, které dávaly okolnímu lidu znamení o blížícím se nebezpečí - odtud snad pochází i název obce. První písemné zprávy jsou uváděny již z r. 1131, v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.

Památky

Hlavními pamětihodnostmi obce je zámeček vystavěný v letech 1751-1753 a původně zámecká kaple, nyní farní kostel Nejsvětější Trojice.

Kulturní tradice

Z kulturních tradic se dochovaly krojované hody (v listopadu) a Kateřinská zábava. Ve Strážovicích žil od roku 1926 až do své smrti r. 1941 akademický malíř Jan Köhler. Za pozornost stojí jeho hrob s pomníkem, který si za života sám zhotovil. Jedná se o mozaikový obraz Madony. Rodákem Strážovic je malíř a scénograf profesor Ladislav Schovanec (1941), člen Mezinárodní akademie literatury, věd a umění "Greci-Marino", žijící v Paříži.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí