Svatobořice-Mistřín

Svatobořice-Mistřín

Svatobořice-Mistřín

Poloha

Tato významná vinařská obec leží asi 3 km jižně od Kyjova.

Historie

Obec vznikla v roce 1964 sloučením svou samostatných obcí. Území obce bylo osídleno již ve starší době kamenné. Početné archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné, bronzové, železné, římské, stěhování národů i ze středověku. Svatobořice jsou osadou starší než Mistřín, avšak nejstarší záznam je až z roku 1349. Podle pověsti byly Svatobořice městem a nazývaly se Červené město. První zmínka o Mistříně pochází ze 13.století, kdy král Přemysl I. udělil různá privilegia panství a klášteru velehradskému. Za česko-uherské války byl původní Mistřín zpustošen a jeho obyvatelé založili Nový Mistřín. O Novém Mistříně existuje písemný záznam už okolo roku 1536. V třicetileté válce byla obec podruhé úplně zničena.

Památky

V obci je barokní kostel z roku 1743, socha sv. Floriána z roku 1745, dílo vídeňského sochaře J. K. Schietterera, který vytvořil sochařskou výzdobu před milotickým zámkem, sousoší sv. Anny z roku 1791 od jeho žáka Ondřeje Schweigla, sochaře z Brna. Dvě kamenné hlavy s podobou starořímského boha Januse se dvěma tvářemi z poloviny 17. století - "svatoborské opice". Nejstarší dochovanou stavbou v obci je zvonice z roku 1719. U silnice směrem k Dubňanům je sousoší Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 18. století.

Na místě dnešní textilky byl za druhé světové války internační tábor. Stálá výstava prací vězňů je nyní v základní škole.

Kulturní tradice

Z místních akcí připomeňme březnový košt vín a červencový mezinárodní folklórní festival.

Fotogalerie

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Původní románský kostel, který stál na místě zvaném Kostelíky, jižně od dnešního Mistřína, byl zbořen v roce 1784. Dnes je na tomto místě dubový kříž. Ještě před jeho zbořením byl v Mistříně postaven nový barokní kostel. Byl vysvěcen 2. července 1743 na svátek Navštívení Panny Marie a tomuto tajemství byl také zasvěcen.

Městské muzeum

Památník a muzeum Internačního tábora Svatobořice

Památník a muzeum Internačního tábora Svatobořice

Památník je navržen jako seskupení lidí, kteří byli součástí událostí na tomto místě. Kompozice postav v půdorysu tvoří nekončící spirálu, která odkazuje k počtu lidí, kteří přicházeli a odcházeli. Spirála je důležitým prvkem návrhu, je symbolem věčnosti památce lidí, kteří tímto místem prošli. Na spirále je umístěno celkem 33 postav, toto číslo odkazuje ke křesťanské víře, Kristovým rokům. Figura je stylizována tak, aby odpovídala výškou lidské postavy. Plastické tvarování vrchní partie postavy je abstrahovanou hlavou, ale je zde patrný symbol srdce jako symbol citu člověka. Rozměr stylizace je duchovního charakteru.

Památník obětem fašismu

Svatoborské opice

Svatoborské opice

Původní tvrz ve Svatobořicích zanikla za husitských válek. Novou tvrz z konce 15. století rozšířil kolem roku 1580 Bohuš Morkovský ze Zástřizl na renesanční zámek, který byl později barokně upraven a po připojení Svatobořic k milotickému panství přestavěn na pivovar. Pozůstatkem původní sochařské výzdoby zámku jsou dvě busty římského boha Januse. Janus byl bůh vchodu a východu a zobrazoval se s dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí dopředu a druhá dozadu. Mezi lidem dostaly tyto busty přezdívku Svatoborské opice.

Zvonice a barokní sochy

Zvonice a barokní sochy

Zvonice z roku 1719, v roce 1996 opravena a opět vybavena slunečními hodinami. Sousoší sv. Anny z roku 1791 ve Svatobořicích, dílo Ondřeje Schweigla. Socha sv. Floriána z roku 1743, dílo vídeňského sochaře J. K. Schetterera.

Nejbližší cíle v okolí