Svatobořice-Mistřín

Svatobořice-Mistřín

Svatobořice-Mistřín

Poloha

Tato významná vinařská obec leží asi 3 km jižně od Kyjova.

Historie

Obec vznikla v roce 1964 sloučením svou samostatných obcí. Území obce bylo osídleno již ve starší době kamenné. Početné archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné, bronzové, železné, římské, stěhování národů i ze středověku. Svatobořice jsou osadou starší než Mistřín, avšak nejstarší záznam je až z roku 1349. Podle pověsti byly Svatobořice městem a nazývaly se Červené město. První zmínka o Mistříně pochází ze 13.století, kdy král Přemysl I. udělil různá privilegia panství a klášteru velehradskému. Za česko-uherské války byl původní Mistřín zpustošen a jeho obyvatelé založili Nový Mistřín. O Novém Mistříně existuje písemný záznam už okolo roku 1536. V třicetileté válce byla obec podruhé úplně zničena.

Památky

V obci je barokní kostel z roku 1743, socha sv. Floriána z roku 1745, dílo vídeňského sochaře J. K. Schietterera, který vytvořil sochařskou výzdobu před milotickým zámkem, sousoší sv. Anny z roku 1791 od jeho žáka Ondřeje Schweigla, sochaře z Brna. Dvě kamenné hlavy s podobou starořímského boha Januse se dvěma tvářemi z poloviny 17. století - "svatoborské opice". Nejstarší dochovanou stavbou v obci je zvonice z roku 1719. U silnice směrem k Dubňanům je sousoší Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 18. století.

Na místě dnešní textilky byl za druhé světové války internační tábor. Stálá výstava prací vězňů je nyní v základní škole.

Kulturní tradice

Z místních akcí připomeňme březnový košt vín a červencový mezinárodní folklórní festival.

Fotogalerie

Městské muzeum

Svatoborské opice

Svatoborské opice

Původní tvrz ve Svatobořicích zanikla za husitských válek. Novou tvrz z konce 15. století rozšířil kolem roku 1580 Bohuš Morkovský ze Zástřizl na renesanční zámek, který byl později barokně upraven a po připojení Svatobořic k milotickému panství přestavěn na pivovar. Pozůstatkem původní sochařské výzdoby zámku jsou dvě busty římského boha Januse. Janus byl bůh vchodu a východu a zobrazoval se s dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí dopředu a druhá dozadu. Mezi lidem dostaly tyto busty přezdívku Svatoborské opice.

Nejbližší cíle v okolí