Šardice

Šardice

Šardice

Poloha

Vinařská a donedávna hornická obec Šardice leží asi 10 km jihozápadně od Kyjova.

Historie

První písemná zpráva existence obce Šardice se datuje v rozhodčí listině olomouckého biskupa Dětřicha z 6. 2. 1286. Silná je vinařská tradice v obci. Již v 16. století se zdejší víno vozilo do Brna a svoje vinice zde zřídili i brněnští augustiniáni. Do r. 1993 se v katastru obce těžil lignit.

Památky

Nejstarší budovou v obci a kulturní památkou je kostel sv. Michaela z r. 1286, od jehož vzniku se datuje existence obce. Kostel na gotických základech byl barokně přestavěn v 18. století. Na seznamu kulturních památek je také dvůr s rezidencí z roku 1742 patřící augustiniánskému klášteru v Brně. Jedná se o soubor barokních budov z druhé poloviny 18. století s původní dispozicí v obou částech, v některých místnostech se štukovou výzdobou. V rezidenci bydlel i opat Johann Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Dalšími kulturními památkami v obci jsou: kaple sv. Rocha z r. 1890, vedle stojící kříž a kaštan. Upomínkou na nájezdy Bočkajovců v r. 1605 je kamenný pomník v polích směrem ke Kralínu. U polní cesty do Karlína byla vybudována v pozdně barokním stylu architektonicky hodnotná drobná stavba božích muk, tzv. Svatá Trojice z roku 1749.

Kulturní tradice

Šardice žijí bohatým folklórním a kulturním životem. Působí tady Slovácký krúžek, cimbálová muzika, dechový soubor Mladá muzika, dechová hudba Šardičanka. Největší lidovou slavností jsou tradiční Svatováclavské krojované hody.

Fotogalerie

Barokní rezidence augustiniánského kláštera

Barokní rezidence augustiniánského kláštera

Bývalé letní sídlo augustiniánského řádu na Starém Brně. Rezidence vznikla v letech 1740–1742 přestavbou staré sýpky. Uvnitř kamenné schodiště, všechny místnosti klenuté, stropy v místnostech 1. patra jsou zdobeny štukovým dekorem. Jako reprezentační sídlo brněnských augustiniánů byla vybavena potřebnými úředními a společenskými prostorami – prokuraturou, prelaturou, daplí a dalšími hospodáskými a obytnými místnostmi. Sloužila nejen pro ubytování hospodářského inspektora, ale byla i letoviskem preláta a mnichů. V budově bydlel zakladatel genetiky J.G.Mendel, pokrokový opat opat Cyril Napp.

Kaplička sv. Rocha

Kaplička je z roku 1890 a kříž stojící před ní z r. 1912. Byla postavena na náklady Apoly Jankůjové. Na kříži je nápis „Tento kříž byl postaven ke cti a chvále Boží pro všechny křesťany – Anna Petulová rok 1912“.

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. Archanděla Michaela

Barokní stavba na starších základech, první písemná zmínka z r. 1286. Důkladná přestavba v letech 1788–90, kdy z původního kostela zůstala jen věž, kůr a část lodi.

Loyderův sklep

Loyderův sklep

Loyderův sklep v Šardicích nechal vystavět hostinský Loyder roku 1745. Skládal se ze dvou velkých a třech menších cihlami kvelbených sklepů s táhlou šíjí a lisovnou. Dnes v ni má obec zřízen depozit vinařství a hornictví. Expozice není dokončena. Přístup je na požádání umožněn.

Smírčí kámen z r. 1605

Smírčí kámen z r. 1605

Upomínka na zabití šardického občana Jana Machače tatary r. 1605 Smírční kámen nebo Buriánův pomníček připomíná vpád Bočkajovců-Tatarů. Pomníček má nápis „Léta páně 1605 ve čtvrtek po Svatém duše zabit jest od nepřítele Tatara proti tomuto kříži, pod tímto mostkem Burián, syn Jana Machacze s Ssarditcz, jehožto dussi Pánbůh racz milostiv beiti“.

Nejbližší cíle v okolí