Vacenovice

Vacenovice

Vacenovice

Poloha

Velká obec Vacenovice leží na západním pokraji lesa Doubravy asi 8 km jižně od Kyjova a 10 km severně od Hodonína.

Historie

Vacenovice byly odedávna zemědělskou obcí. Roku 1250 patřily velehradskému klášteru, později k bzeneckému a v roce 1667 byly připojeny k milotickému panství. Kolem roku 1560 se ve Vacenovicích usadili habáni, kteří sehráli v dějinách obce důležitou roli.

Památky

Z významných památek obce stojí za pozornost kaple Panny Marie Sedmibolestné z r. 1910 lemovaná vzrostlými lipami, kaple sv. Jana Sarkandera z roku 1874, kostel z první třetiny 20. stol a socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století. Malbu kostela provedl malíř Antonín Sychra, obraz nad oltářem je od malíře Janko Köhlera.

Kulturní tradice

Z místních tradic jmenujme zářijové vinobraní s otevíráním hory a slovácké hody, které se konají v říjnu.

Fotogalerie

Jezero, přírodní památka

Jezero, přírodní památka

Výměra: 7,95 ha. Louky na severovýchodním okraji obce s mělkou nádrží s výskytem řas parožnatek a vrbotopolovým hájkem. Pod názvem Vacenovické jezero byla lokalita zahrnuta i do soustavy Natura 2000. Ve vlhčích částech roste pcháč potoční, ostřice latnatá, ostřice Davallova, prstnatec májový a pampeliška bahenní. Ze zoologického hlediska je významný výskyt kriticky ohrožené blatnice bahenní a dalších nejméně sedmi druhů obojživelníků. Zjištěn byl i výskyt žluvy hajní, bramboříčka černohlavého, moudivláčka lužního a strakapouda prostředního.

Kostel Božského Srdce Páně

Kostel Božského Srdce Páně

Kostel ve Vacenovicích byl vystavěn v letech 1927 - 1930. Byl vysvěcen 5.10.1930 a je zasvěcený Božskému Srdci Páně. Je postaven ve tvaru baziliky. Ve věži kostela je zavěšeno šest zvonů, z nichž nejstarší, nesoucí jméno sv. Leonard, váží 270 kg a je chráněn Památkovým úřadem. Součástí i ozdobou kostela jsou sochy a obrazy, včetně mozaikových oken s obrazy světců. Na čelní stěně za oltářem jsou sochy sv. Petra a Pavla, mezi nimi je zavěšen obraz Božského Srdce Páně, jehož autorem je akademický malíř Jano Köhler. Opravdovým historickým skvostem jsou varhany. Byly vyrobeny v r. 1784 a prezentují dobu baroka. Jsou chráněny Památkovým úřadem.

Nejbližší cíle v okolí