Vracov

Vracov

Vracov

Poloha

Město Vracov leží na severním okraji lesa Doubrava asi 7 km jihovýchodně od Kyjova a 12 km severně od Hodonína.

Historie

Vracov byl založen počátkem 13. století. Název Vracov je původu velkomoravského nebo pozdějšího, základem je jméno Vrac, zdrobnělina utvořená od osobního jména Vratislav. Hospodářský význam vracovské obce byl v polovině třináctého století tak velký, že Přemysl Otakar II. zapojil Vracov do nové správní organizace břeclavského kraje. Od 14.století byl součástí bzeneckého panství.

Památky

K místním pamětihodnostem patří raně gotický kostel sv.Vavřince z poloviny 13. století, vyznačující se burgundsko - cicterciáckou architekturou s dochovaným presbytářem z r. 1240. Sochařská výzdoba pochází z dílny Ondřeje Schweigla. Nejstarší částí Vracova je Stará ulice (r. 1604), Baráky (16.-17.stol). Radnice zřízena v roce 1863. Raritou města jsou staré habánské vinné sklepy.

Příroda

K cenným přírodním lokalitám v okolí města patří národní přírodní památka Váté písky a přírodní rezervace Oskovec I.

Fotogalerie

Vracovská Doubrava

Vracovská Doubrava

Území o výměře 23,80 ha, které bylo navrženo mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Zahrnuje převážně vlhké acidofilní doubravy na píscích, které místy přechází do mokřadních olšin. Jeho součástí je i rybníček s výskytem lakušníku okrouhlého a žebratky bahenní.

Rašelina

Rašelina

Mezi železniční tratí a lesem Doubrava bývalo unikátní slatinné rašeliniště o mocnosti až 8 metrů. Těžbou, která začala v roce 1962 bylo zcela vytěženo a dnes se zde rozkládá vodní plocha zvaná Rašelina. Ke způsobu vzniku vodní plochy se váže zajímavá pověst. Poblíž rašeliniště a jeho jezera bylo vybudována letní plovárna, která je vyhledávaným místem rekreace. Přírodní jezero je rájem rybářů, v zimě slouží jako kluziště.

Habánské vinné sklepy

Habánské vinné sklepy

Ve Vracově je věhlasný vinný sklep zvaný Parlament, nejen v něm hospodaří více vinařů. Řada vinných sklepů severně od hlavní ulice jsou původem Habánské sklepy. Vyhloubená délka jednotlivých sklepů dosahuje délky 50 až 100 metrů, někdy až 150 m. Zajímavostí je, že jeden sklep vlastní několik vinařů, v jedné společné dlouhé prostoře jsou tak vedle sebe uložena vína několika vlastníků. Někteří vinaři si tak své demižony a sudy opatřují zámkem. Na malém náměstíčku mezi sklepy se pak nachází velký dřevěný sud a starý dřevěný lis.

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Původně raně gotický kostel z první poloviny 13. století byl postaven v tzv. burgundsko-cisterciáckou slohu. V původním stavu se dochoval jeho presbytář z roku 1240. Na stavbě se podíleli také mistři z Velehradu. Věž byla postavena na počátku 17. století, v 18. století a v letech 1926–27 byl upravován. Za kostelem je moderní křížová cesta se skleněnými vitrážemi.

Muzeum

Muzeum

V muzeu jsou umístěny exponáty přibližující historii obce a její život v minulosti. Malé muzeum je po celý rok otevřeno jen pro objednané návštěvy. Nejsou stabilní otevírací hodiny.

Muzeum Vracov

Muzeum Vracov

Muzeum sídlí ve dvou domcích za radnicí, v jedné z nejstarších ulic města. Stálá expozice zachycuje život Vracovjanů na konci 19. a počátku 20. století. Muzeum je vybaveno zařízením, které většinou věnovali místní. Součástí je i malý vinný sklep nebo dvůr, kde je vystaveno různé zemědělské nářadí a náčiní. Otevřeny budou oba domky. Prohlídky lze dohodnout v místním infocentru (tel.511 147 314).

Radnice

Radnice

Dominantou náměstí je radnice postavená v letech 1948–1950 podle architekta Jiřího Jeřábka. Radnice tvoří jednoposchoďovou budovu zakončenou věží. Motiv věží je zobrazen ve znaku města a v pečeti z roku 1518. Sgrafito na budově je od akademického malíře Rudolfa Gajdoše.

Radnice

Radnice

Dominantou náměstí je radnice postavená v letech 1948–1950 podle architekta Jiřího Jeřábka. Radnice tvoří jednoposchoďovou budovu zakončenou věží. Motiv věží je zobrazen ve znaku města a v pečeti z roku 1518. Sgrafito na budově je od akademického malíře Rudolfa Gajdoše.

Železnice 600

Železnice 600

Unikátní zahradní železnice, kde se svezete po 500 metrů dlouhé trati ve třech vlakových soupravách, jejichž kapacita je dohromady asi 100 osob. Na železnici se nachází tři stanice: Hlavní nádraží, Tábořiště a Záboří.

Nejbližší cíle v okolí