Želetice

Želetice

Želetice

Poloha

Obec Želetice leží na břehu Trkmanky asi 10 km západně od Kyjova

Památky

Hlavní pamětihodností je raně gotický kostel sv. Jakuba ze 13. století, který byl přestavěný koncem 18. století v barokním stylu. Zachoval se původní gotický presbytář.

Kulturní tradice

V červenci se v Želeticích konají tradiční svatojakubské krojované hody.

Příroda

Ze zajímavých přírodních lokalit vzpomeňme národní přírodní památku Na Adamcích se stepními stráňkami a bohatou květenou na vápnitých pískovcích. Na katastru obce se nachází rovněž farma se stádem 250 kusů daňčí zvěře.

Fotogalerie

Na Adamcích, národní přírodní památka

Na Adamcích, národní přírodní památka

Výměra: 7,5 ha. Travnaté svahy úbočí kopce Homole, 1 km jihozápadně od Želetic. Přístup neznačenou polní cestou z horního konce obce. NPP Na Adamcích hostí jedny z nejlépe zachovaných teplomilných trávobylinných společenstev na jižní Moravě a je navržené i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

Daňčí obora

Daňčí obora

Oplocená obora, ve které je chováno cca 400 ks daňčí zvěře. Obora o rozloze 65 ha byla založená v roce 1985 a v současné době patří společnosti Zemas a.s. Čejč. Její součástí je i správní budova. Kvalitní chovné stádo patří mezi nejlepší a uznávané v naší republice.

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kostel sv. Jakuba Staršího

Raně gotický kostel ze 13. století, přestavěný v 18. století. Z původního kostela zůstal zachován presbytář s vítězným obloukem. V roce 2003 byl nainstalován nový pseudogotický oltář.

Muzeum obce

Muzeum obce

Muzeum obce Želetice je umístěno v budově školy. Škola na tomto místě v obci byla postavena v roce 1897, ale v roce 2005 se v ní přestalo vyučovat. Hlavní výstavní prostory muzea jsou zaplněny věcmi a exponáty od místních občanů, které naši předkové používali v domácnosti, v hospodářství a při běžném denním chodu života. Nástěnné panely a prosklené vitríny představují zaniklou historii, dochovanou na starých fotografiích a dokumentech. V prostorách muzea se nachází čítárna a studovna. Zde jsou vystaveny nejstarší dochované dokumenty, vztahující se k obci, rozsáhlá fotodokumentace, sbírka starých románových knih, kalendářů, staré náboženské literatury a tiskovin.

Nejbližší cíle v okolí