Žeravice

Žeravice

Žeravice

Poloha

Vinařská obec Žeravice leží asi 8 km východně od Kyjova.

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1235, v roce 1503 byly Žeravice povýšeny králem Vladislavem II. na městečko. Kolem roku 1538 zde sídlili čeští a moravští bratři, v obci se konaly bratrské synody - konsilia sedmi starších. Na synodě konané 26. dubna 1616 byl ordinován na kněze Jan Amos Komenský. V domku, kde byl ordinován, je nyní památník a expozice lidového umění a řemesel.

Památky

K dominantám obce patří barokní kostel z roku 1722 zasvěcený Stětí sv. Jana. Uprostřed kostela se nachází hrobka Marie Crestencie z Petrswaldu. Dále je v obci k vidění barokní hřbitovní kaple sv.Barbory, vysoký sloup se sousoším bičovaného Spasitele a vyřezávaný dřevěný kříž z roku 1791.

Fotogalerie

Památník J. A. Komenského

V Žeravicích již kolem roku 1538 sídlili čeští bratři, z nichž řada sem přišla z Čech. V obci se konaly bratrské synody – konsilia sedmi starších. Na synodě konané dne 26. dubna 1616 zde byl vysvěcen na kněze tehdy 24letý Jan Amos Komenský. Na místě původního sboru je nyní památník J. A. Komenského a expozice lidového umění a řemesel. Přístup: Od restaurace Na Formance po hlavní silnici na Bzenec, památník je bílý rohový dům při první odbočce vlevo. Návštěva je možná po domluvě. Kontakt: obec Žeravice, tel. 518 626 022.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Barokní kostel z let 1722–29, postavený Janem Dětřichem z Petřvaldu. Uprostřed kostela je hrobka Marie Crestencie z Petřvaldu. V interiéru obrazy Ignáce Raaba a Joži Úprky.

Nejbližší cíle v okolí