Biskupice

Biskupice

Slovní popis polohy obce

Obec Biskupice leží asi 4 km jihozápadně od proslulých lázní Luhačovice, v oblasti národopisně smíšené na rozhraní moravského Slovácka a Valašska. Biskupice leží v údolí Černého potoka v nadmořské výšce 235 metrů.

Stručná historie obce

Vznik obce se datuje již v 8. století. Biskupice bývaly manským statkem Olomouckého biskupství. Od roku 1131 patřily spytihněvskému proboštství a poprvé se písemně připomínají r. 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jako Biscupici. Od roku 1256 byly statkem biskupovým a roku 1274 udělil olomoucký biskup Bruno ze Schauenbergu statek lénem Jindřichu z Domašova. Koncem 14. století náležely rodu Kuželů. Později se vlastníků na statku vystřídalo víc - rod Vlachovských z Vlachovi, Jan Ignác z Lindenbergu a po jeho smrti přešli Biskupice opět pod přímou biskupskou správu. V roce 1698 byly prodány rodu Kauniců, kteří je spojili s panstvím uherskobrodským. Roku 1902 statek koupila obec. K letopočtu 1894 se váže stavba školní budovy, která do dnešních dnů prošla mnoha úpravami. O jedenáct let později se podařilo vybudovat železniční trať na trase Újezdec – Luhačovice protínající obec. Po dobu nacistické okupace se v Biskupicích neusadili žádní Němci. Teprve v únoru 1945 obsadila školu německá mládež, která tu budovala silniční překážky. V dubnu ji vystřídala německá posádka. V roce 1928 zahájila provoz cihelna, na které má zásluhu uherskobrodský stavitel Otto Málek. V místní části u cihelny se roku 1933 našla šňůrová keramika příslušná k době eneolitu. V nánosu při výkopech hlíny archeologové objevili kosti tura, soba, jelena a zuhelnatělé dubové kmeny.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je novodobá kaple Panny Marie Nanebevzaté. Po demolici rodinného domu se začalo stavět s přispěním místních obyvatel v dubnu 1996 a za rok bylo dílo dokončeno. Kapli vysvětil 16. 8. 1997 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Ve středu obce naproti školy stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého (1796) a při výjezdu z obce památný kříž z roku 1752.

Kultura a tradice

Tradicí udržovanou do dnešní doby jsou fašanky. V měsíci srpnu kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie obec každoročně ožívá díky slavnostní pouti.

Možnosti trávení dovolené

Díky své příznivé poloze na hlavním silničním tahu Zlín-Luhačovice jsou Biskupice dobře dostupné autem i vlakem na trase Újezdec-Luhačovice. Pro návštěvníky jsou příjemnou zastávkou při pěších túrách a cyklovýletech. Mikroregion Luhačovské Zálesí, kam Biskupce patří, protíná několik nadregionálních cyklotras. Na realizaci teprve čeká jedna z mikroregionálních cyklotras Luhačovského Zálesí, a to spojení na trase Uherský Brod - Biskupice - Luhačovice a Luhačovická přehrada - Slavičín - Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice. V obci se 740 obyvateli není k dispozici ubytovací a rekreační zařízení. Pro sportovní vyžití slouží dětské hřiště a víceúčelový sportovní areál.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí