Březůvky

Březůvky

Slovní popis polohy obce

Obec Březůvky se rozkládá v údolí Vizovické vrchoviny 11 km jižně od krajského města Zlín.

Stručná historie obce

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1406, kdy byly Březůvky součástí malenovického panství. V roce 1571 prodal Burjan Tetour z Tetova pusté Březůvky i se sousedními Doubravami rytíři Václavu Gájovskému z Gáje. Kolem roku 1580 nechal Gájovský dosud pusté Březůvky obnovit a osídlit novými poddanými. Od roku 1850 patřily Březůvky k uherskobrodskému politickému i soudnímu okresu. Po zřízení soudního okresu ve Zlíně roku 1923 a politického okresu ve Zlíně roku 1935 byly Březůvky připojeny ke Zlínu. Základním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství. V roce 1935 bylo v Březůvkách ustanoveno lesní družstvo, které zakoupilo bývalý panský les o rozloze 180 hektarů. JZD bylo v obci založeno roku 1952. Za jménem obce stojí název pro ves, kde rostlo mnoho bříz. Jiné vysvětlení se zase opírá o místo, kde žilo mnoho lidí osobního jména Březa. Koncem 15. století je obec uváděna jménem Březuovka. Za protektorátu ji Němci nazvali Bresuwek.

Nejvýznamnější památky

Novodobá kaple sv. Anežky České byla slavnostně vysvěcena 31.srpna 2002, její základní kámen posvětil při návštěvě papež Jan Pavel II. v roce 1990. Na zakázku byl ve zvonařské dílně Tkadlec z Halenkova vyroben zvon. Za pozornost stojí také centrální obraz sv. Anežky České vytvořený akademickou malířkou Marií Molovou z Prahy.

Pro zajímavost: Spolek pro obnovu venkova Zlínského kraje udělil roku 2004 obci Březůvky Zlatou cihlu za novostavbu kaple sv. Anežky České. Důvodem byl fakt, že kaple umně spojuje tradiční detail se soudobou architekturou při využití kvalitních řemeslných prvků. Ohodnoceno bylo i citlivé umístění v krajině. Venkovská kaple byla označena za architektonicky nejzdařilejší realizaci chrámové stavby v celém regionu.

Kultura a tradice

V obci se šesti sty čtyřiceti obyvateli dodržují jarní tradici stavění i kácení máje. V měsíci listopadu má své místo dávný zvyk „vodění berana“.

Možnosti trávení dovolené

Březůvky díky krásnému okolí a vodní nádrži vyhledávají především letní rekreanti. V obci se dá sportovat na travnatém i škvárovém hřišti. Vyhledávaný je též areál zdraví s víceúčelovou vodní nádrží a restaurací. Prázdninové pobyty dětí se odbývají v krásné přírodě březůvských lesů, kde je zajištěna odborná výuka jízdy a pečování o koně. K dispozici je krytá jízdárna i venkovní travnatá jízdárna, čímž je zaručena práce s koňmi za každého počasí. V areálu je rovněž venkovní bazén.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí