Podhradí

Podhradí

Slovní popis polohy obce

Obec Podhradí leží asi 6 km severně od Luhačovic na hranici CHKO Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Obec je zmiňovaná v roce 1563. Název se dříve uváděl v několika variantách, ale vždy byl odvozen z místa pod hradem: Podhradj (1598, 1670), Podhrady (1718, 1751, 1872, 1885), Podhradi (1846, 1893), Podhradí (1846, 1872, 1881, 1893, 1924). Roku 1563 Podhradí příslušelo k panství luhačovickému. V letech 1850-1949 obec patřila pod soudní i politický okres Uherský Brod, v roce 1960 pod okres Zlín. V současné době je pověřeno obcí město Luhačovice.

Nejvýznamnější památky

Obec Podhradí se může pochlubit dvěma pozoruhodnými památkami. Jednak je to zvonice, typická roubená stavba pro oblast Luhačovského Zálesí, a také rozsáhlá zřícenina hradu Starý Světlov pocházející z poloviny 14. století. Severozápadně od obce, nedaleko poutního místa Maleniska se nacházejí zbytky tohoto středověkého hradu zbudovaného ve 14. století. Takzvaný plášťový hrad měl velké předhradí a patřil k nejrozsáhlejším svého typu na Moravě. Roku 1360 byli jeho majitelé Šternberkové, po husitských válkách tu vládl nepokojný uherský válečník Pankrác ze Svatého Mikuláše. Ve druhé polovině 15. století byl hrad opuštěn, od 16. století je již označován jako pustý. V terénu jsou patrné příkopy, valy a skromné zbytky zdiva. V Máčalově humně se nachází malý kamenný kříž z roku 1663, který postavil nešťastný ženich Kateřiny Svárové, která byla zabita při tureckém vpádu.

Přírodní zajímavosti

Na úpatí kopce Komonec vyvěrá sirný pramen zvaný Sirčena. Z obce je vedena naučná stezka ke zřícenině hradu Starý Světlov.

Možnosti trávení dovolené

Obec s necelými dvěma stovkami obyvatel nemá ubytovací ani stravovací zázemí pro rekreanty. Přímo v obci je zbudováno dětské hřiště.

Fotogalerie

Naučná stezka Podhradí - Starý Světlov

Naučná stezka vede z obce Podhradí (poblíž Luhačovic) ke zřícenině hradu Starý Světlov. Naučná stezka, která je součástí ekoparku Podhradí, byla otevřena v květnu 2010.

Zřícenina hradu Starý Světlov

Zřícenina hradu Starý Světlov

Hrad byl založen před r. 1360, od r. 1423 v majetku císaře Zikmunda. Po vybudování Nového Světlova u Bojkovic kolem r. 1480 opuštěn. Zachovány jsou jen drobné stopy, val, příkop a část zdiva. Přístup z obcí Provodov, Podhradí nebo Pozlovice. Z Podhradí je vedena naučná stezka.

Nejbližší cíle v okolí