Provodov

Provodov

Provodov

Slovní popis polohy obce

Obec Provodov leží asi 8 km severně od Luhačovic uprostřed Vizovických vrchů.

Stručná historie obce

Poprvé se Provodov připomíná v roce 1412, kdy náležel ke světlovskému panství. V roce 1613 se novým majitelem světlovského panství stal František Serenyi. V rukou Serenyiů zůstal Provod až do roku 1945. V roce 1791 byla v Provodově postavena farní škola. V obci působil dlouhá léta katolický kněz P. František Müller, autor vlastivědné publikace "Provodov v minulosti". Z katastru obce Provodov pocházejí ojedinělé nálezy z neolitu, eneolitu (kultura se šňůrovou keramikou).

Nejvýznamnější památky

Na místě zvaném Malenisko stojí dominanta Provodova, poutní kostel Panny Marie Sněžné z 18. století a sochou Panny Marie v průčelí. Kostel působí svou slohovou čistotou i nádherným umístněním. Od kostela vede křížová cesta ke kapličce na hřebeni. Malenisko je známé mariánské poutní místo. K dalším památkám patří barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1774 na návsi a několik lidových staveb na č. p. 22 (komory, které byly kdysi pro oblast Luhačovského Zálesí typické) a č. p. 33, kde se zachoval dům s dříve obvyklým typem dispozice obytných a hospodářských prostor. Bohužel byl nevhodně zmodernizován. Nad obcí se nachází zřícenina hradu Rýsov. Skromné pozůstatky nevelkého skalního hradu Rýsova z doby kolem poloviny 13. století, který se připomíná roku 1517 již jako pustý. Svým stářím i charakterem se jedná o ojedinělou památku svého druhu.

Kultura a tradice

Občané se scházejí při stavění máje, o pouti a hodech. V letním kině se každoročně pořádá filmový festival. V obci působí dechová hudba Provodov.

Přírodní zajímavosti

Na úbočí kopce Rýsova se nachází přírodní památka Čertův kámen. Skála byla součástí opevnění tvrze či hradu, který tady byl postaven ve l3. století a zanikl na počátku 14. století. Na východní stěně skály jsou zachovány vysekané čtvercové otvory pro usazení trámců dřevěné hradby. Na horní plošině jsou patrné záseky pro spodní věnec srubové stavby, patrně se jednalo o věž. V místech zvaných Malenisko se nachází pramen léčivé vody.

Možnosti trávení dovolené

Návštěvníci mohou využít turistických a cyklistických tras procházejících přes Provodov. V létě je v provozu koupaliště.

Fotogalerie

Čertův kámen, přírodní památka

Čertův kámen, přírodní památka

Čertův kámen má podobu protáhlého skalního útvaru o délce je 16 m, příčné šířce až 13m. Největší výška je 10,5 m. Ve 13. a 14. století zde stávala tvrz (strážní hrad), jsou zde viditelné záseky pro umístění trámů.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Nevelký poutní kostelík z r. 1750 vystavěný v barokním slohu má prostý a jednoduchý interiér. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich českých zemích zcela ojedinělý. Patří k nejznámějším moravským poutním místům. První zprávy pocházejí z počátku 18. století a jeho pověst je nutné přičíst prameni zázračné vody. Za kostelem narazíte na první zastavení křížové cesty.

Zřícenina hradu Rýsov

Zřícenina hradu Rýsov

Nedaleko Provodova na Zlínsku se vypíná strmý vrch Rýsov (536 m n. m.) na jeho úbočí leží pískovcové skalisko, nazývané Čertův kámen. Je rozbrázděno četnými rýhami, jsou v něm důlky, trhliny, kterým se říká čertovy pece či čertovy vidličky. Je to údajně místo, kde pekelník pojídal jalovice, ovce a drůbež, které kradl v okolí. Na nepřístupném vrchu Rýsově stávala ve středověku dřevěná pevnost. K tomuto Čertovu kameni vede zeleně značená naučná stezka Pod Starým Světlovem.

Poutní kostel a křížová cesta Provodov

Poutní kostel a křížová cesta Provodov

Poutní místo se nachází na úbočí hřebene Brda asi 1 km JV od Provodova. Hlavním objektem je poutní kostel Panny Marie Sněžné, poblíž je kaplička, z níž vyvěrá „Svatá voda” (vlastní zázračný pramen je údajně pod oltářem kostela). Areál doplňuje křížová cesta. / Zdroj: www.mistopis.eu

Poutní místo Provodov - Maleniska

Poutní místo Provodov - Maleniska

Poutní místo Maleniska nedaleko Provodova, kostel Panny Marie Sněžné s ojedinělým obrazem Panny Marie Kojící, léčivá studánka a křížová cesta. Ta je umístěna v přírodním prostředí v lese nad kostelem.

Nejbližší cíle v okolí