Velký Ořechov

Velký Ořechov

Slovní popis polohy obce

Obec Velký Ořechov leží 17 km jižně od Zlína ve Vizovických vrších.

Stručná historie obce

Velký Ořechov, rozložený na stoupajícím návrší, upoutává svou výraznou polohou a krásným výhledem do okolního kraje. Ve středověku měl Velký Ořechov mezi sousedními vesnicemi významnější postavení nejen jako sídlo farnosti, ale i tím, že byl střediskem velikého feudálního statku, jehož majitelé zde měli také své sídlo - tvrz. Dějiny Velkého Ořechova sahají hluboko do minulosti, do doby před osmi a půl stoletím. Poprvé čteme jméno Ořechova v důležité listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r. 1141, ve které jsou jmenovány církevní majetky na Moravě. Ve 14. století patřila ves "Ořechové", jak se tehdy nazývala, drobným vladyckým statkům. V r. 1407 např. Zikmundovi z Honbic. Zikmund z Honbic patřil k nezámožnému rytířskému rodu. Neměl velké statky, ale dovedl si přivydělat vojenskou službou. V letech 1431-1434 velel posádce topolčanského hradu. Zikmund z Honbic a jeho potomci se na Velkém Ořechově usadili nadlouho. Rozšiřovali svůj majetek a podle svého sídla přijali i jméno - Ořechovští z Honbic. Už Zikmund nabyl sousední Dobrkovice (1417) a za jeho syna Jiříka pak byly připojeny Pašovice (1477) a Kaňovice (1466). Po roce 1466 byla získána i blízká zpustlá ves Loštice. Tímto majetkovým růstem se rod Ořechovských z Honbic povznesl mezi nejmajetnější rytířskou šlechtu a zároveň stoupal i význam samotného Ořechova jako střediska rozsáhlejšího feudálního statku. Značný rozsah ořechovského statku (Ořechov Dobrkovice, Pašovice, Kaňovice) však neměl dlouhého trvání. Jiřík Ořechovský z Honbic zanechal čtyři syny a majetek musel mezi ně rozdělit. Při dědickém vypořádání asi v r. 1481 se oddělil druhorozený Jiřík Ořechovský od svých bratrů a přijal za svůj díl vesnice Velký Ořechov a Kaňovice. Vládl tu však krátce, za pár let prodal Ořechov a o něco později i Kaňovice (1493). Tím skončila vláda rodu Ořechovských z Honbic trvající tři generace. Můžeme tak předpokládat, že jim jako trvalé obydlí v Ořechově sloužila tvrz, která se výslovně připomíná v r. 1500. Přesné místo, kde tvrz stála, není známo, je pravděpodobné, že to bylo v blízkosti kostela. Gotická tvrz, přestavěná v renesanční a barokní zámek, stojí uprostřed stejnojmenné obce a pro veřejnost je uzavřena. Zdejší vrchnost si ji postavila někdy ve 14. či 15. století. Tvrz samotná je poprvé doložena roku 1500, kdy ji získali Onšíkové z Bělkovic, ale už roku 1518 ji opět drží Zástřizlové, kteří ji renesančně přestavěli. Roku 1518 ji koupil Jan Ostratický z Ostratic a roku 1603 Jan Cedlar z Hoffu. Od roku 1652 až do konce 19. století drželi Ořechov Kounicové, kteří tvrz na přelomu 17. a 18. století přestavěli v nevelký barokní zámek, který sloužil jen jako správní budova. Dnes v jeho značně přestavěné budově sídlí základní škola.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce se sedmi stovkami obyvatel je monumentální barokní farní kostel sv. Václava z počátku 18. století, nesoucí rukopis D. Martinelliho. Ze stejného období pochází také kvalitní sochařská výzdoba obce. Na návsi stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1733, dále je v obci socha sv. Josefa z roku 1725 s velmi pozoruhodným rostlinným dekorem na podstavci. Kamenný kříž je zajímavá kamenická práce z roku 1733. Kolorit doplňují drobná zděná Boží muka, která jsou v regionu ojedinělá. V obci stojí bývalý zámeček z 18. století, kdy byl přestavěn z tvrze vybudované kolem roku 1500.

Kultura a tradice

Velký Ořechov patří do západní části národopisné oblasti Luhačovské Zálesí. Více jak stoletou tradici má zdejší dechová hudba. Mezi dodržované kulturní tradice patří myslivecký a hasičský ples a pouť sv. Václava, která se koná vždy poslední neděli v září.

Přírodní zajímavosti

Příhodné geografické umístění obce umožňuje okouzlující rozhled na Bílé Karpaty s vrchy Javorinou a Lopeníkem, zároveň i na Chřiby s Buchlovem.

Možnosti trávení dovolené

Přírodní atrakcí je ořechovská přehrada, která slouží jako chovný rybník. Koupání je jen na vlastní nebezpečí. Sportovně založeným jedincům je k dispozici fotbalové hřiště, tenisový kurt, tělocvična. V obci je otevřeno pohostinství a v kulturním domě se každou sobotu pořádají diskotéky. Turisté budou potěšeni krásným rozhledem do okolí na Chřiby s hradem Buchlov a Vizovickou vrchovinu.

Fotogalerie

Farní barokní chrám sv. Václava

Farní barokní chrám sv. Václava

Monumentální farní kostel sv. Václava ve Velkém Ořechově patří k nejznámějším církevním památkám regionu.

Nejbližší cíle v okolí