Napajedla

Téměř osmitisícové město Napajedla leží na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, na rozhraní tří regionů - Hané, Valašska a Slovácka. Sedm kilometrů na sever je do Otrokovic, 16 kilometrů na severovýchod do Zlína.

Napajedla

Napajedla

Stručná historie obce

Obec je poprvé připomínaná v roce 1366 v souvislosti s mýtem. V roce 1427 bylo městečko s tvrzí dobyto husity a v r. 1469 za česko-uherských válek obsazeno Matyášem Korvínem. Na počátku 16. století obec zveleboval rod Žerotínů a Napajedla vystupovala jako českobratrská obec. V době pobělohorské městečko získal pod správu rod Rottalů, kteří zde zakládali rybníky, vinohrady, budovali mlýny, panské domy, barokní jednolodní kostel sv. Bartoloměje (1712), faru, hostinec a v letech 1764-1769 barokní "nový zámek" podle F. A. Grimma s anglickým a francouzským parkem. Význam městečka vzrostl po roce 1840, kdy byla v blízkosti vybudována tzv. Severní Ferdinandova dráha, tj. trať Břeclav - Přerov. Až v 2. polovině 19. století za Jiřího ze Stockau tady vyrostla škola, cukrovar, pila, cihelna, koželužna, sýrárna a pivovar. V roce 1886 zde bankéř Aristides Baltazzi založil proslulý hřebčín s chovem anglických plnokrevníků. V roce 1898 byla Napajedla povýšena na město. V letech 1903-4 byla na náměstí vystavěna neorenesanční radnice (autor návrhu Dominik Fey). K nástupu průmyslu dochází až po první světové válce a zejména kolem r. 1935, kdy zde rozšiřuje své podnikatelské aktivity J. A. Baťa, který ze zámku vytváří své reprezentační sídlo. V Napajedlích je dnes vyhlášena městská památková zóna.

Nejvýznamnější památky

Náměstí v Napajedlích vévodí novorenesanční budova radnice. Dílo architekta Dominika Feye oslavilo v roce 2004 stoleté výročí. Na výzdobě radnice se před sto lety podíleli Franta Úprka sochou sv. Jiří, patrona Napajedel, a Jano Köhler vitrážemi oken a keramickým ciferníkem věžních hodin. Další památkou je pozdně barokní zámek postavený v letech 1760-69, jeho součástí je přilehlý park, barokní kašna, studna a kamenné vázy na nádvoří. V zámku sídlily rody Rottalů, Kobenclů, Stockauové a Baltazzi. K ostatním památkám patří barokní kostel sv. Bartoloměje a budova bývalého kláštera, ve které město rekonstruuje někdejší kapli na stánek umění, koncertů a výstav. Dalšími zajímavostmi jsou rodné domy slavných napajedelských rodáků, jako například klavírního virtuóza Rudolfa Firkušného, generála Josefa Šnejdárka nebo spisovatelky Boženy Benešové. V roce 1995 bylo historické jádro města a jeho části vyhlášené městskou památkovou zónou.

Prohlídky zámku:

  • na objednávku po celý rok kdykoliv.
  • květen, červen, září - sobota, neděle a státní svátky 10,00 - 16,00 hod.
  • červenec, srpen - každý den kromě pondělí - 10,00 - 16,00 hod.

Kultura a tradice

Od roku 2000 má město své muzeum. V Napajedlích působí několik spolků – Muzejní klub, Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka a loutkový soubor Klubíčko. Folklorní soubory Radovan a Radovánek s padesátiletou tradicí udržují stále živé písně, kroje a lidové zvyky. Své místo v kalendáři má každoroční srpnové setkání folklorních souborů Valašska, Slovácka a Hané známé jako Napajedelské chodníčky. Naopak novou tradicí je Svatováclavský večer - královský pochodňový průvod městem a bohatý kulturní program v den státního svátku. Jarní Divadelní festival ochotnických souborů s téměř padesátiletou tradicí je již klasikou kulturního života města.

Přírodní zajímavosti

Okolí města tvoří rozhraní Dolnomoravského a Hornomoravského úvalu a řeka zde vytváří řadu mrtvých ramen.

Možnosti trávení dovolené

Neobvyklou a vyhledávanou zvláštností okolí jsou pasoucí se stáda koní - tradice chovu anglických plnokrevníků v Napajedlích trvá bez přerušení téměř 120 let. V letním období pořádá správa hřebčína exkurze pro organizované skupiny. V blízkosti pastvin na Pěnném leží na slepém rameni Moravy rekreační středisko Pahrbek. Kromě restaurace je to možnost k ubytování (autokempink) a návštěvy přírodního koupaliště. Další možností koupání jsou blízká štěrkopísková jezera. V blízké Spytihněvi je možné vypůjčit si loďku a vyplout na Baťův kanál.

Rodáci

V Napajedlích se narodil světově uznávaný klavírista Rudolf Firkušný (1912–1994). Po smrti otce se s rodinou odstěhoval do Brna, kde studoval hudbu u významných hudebníků. V roce 1929 získal absolutorium, v roce 1939 opustil okupovanou vlast a natrvalo se usadil v New Yorku, kde se zapojil do hudebního života a procestoval celý svět. Po 44 letech se vrátil do Prahy na Pražské jaro, převzal čestné občanství města Napajedel a v září 1991 uskutečnil v Napajedlích koncert. Jeho jméno nese i napajedelská základní umělecká škola.

Fotogalerie

Zámek Napajedla

Zámek Napajedla

Skvost barokní architektury se nachází na rozhraní tří regionů a je nesmazatelně zapsán nejen do historie Moravy, Napajedel, Rakouska Uherska či celé Evropy. Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu. Poslední prohlídka v 15.00 hodin. Skupinové prohlídky dle dohody celoročně. Zámek nabízí také hotelové ubytování.

Klub kultury Napajedla

Klub kultury Napajedla

Klub kultury je příspěvková organizace města Napajedla se sídlem v budově Nového Kláštera, Komenského 304. Klub kultury provozuje muzeum, infocentrum, knihovnu, kino, městskou kavárnu, sdružujeme divadelní a loutkový soubor a folklórní soubory. Dále pořádá kulturní akce jako koncerty různých žánrů, divadelní a loutková představení, folklórní vystoupení, výstavy, historické či cestovatelské přednášky pro veřejnost, karnevaly pro děti, farmářské trhy, blešák, atd. Klub kultury ročně připraví přes 200 akcí malého i velkého rozsahu. Z větších akcí jsou to: Svatováclavské slavnosti, Divadelní festival ochotnických souborů, Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému, setkání folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané Moravské chodníčky, Festival malých pivovarů a Jarní slavnosti.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Naproti Starého zámku stojí barokní budova Fary, která byla postavena v 80-tých letech 17. století a tvoří jednotný komplex s Kostelem Sv. Bartoloměje, ke kterému vystoupáte po majestátním schodišti, lemovaném sochami národních světců. Kostel byl dostavěn v roce 1712 a patří k významným církevním památkám regionu.

Muzeum Napajedla

Muzeum Napajedla

Muzeum Napajedla láká jak malé návštěvníky na stálou expozici hraček, tak i ty dospělé na dočasné výstavy v moderním audiovizuálním sále a historické stálé expozice, kterých má dohromady pět. Můžete zde zhlédnout stálou expozici nazvanou Hřiště hraček, která vám hravou formou přiblíží legendární hračky designérky Libuše Niklové a Alfréda Kluga. Další expozice ,,Příběh města“ je úvodní edice skutečností a výjimečností z dějin Napajedel. Expozice Slavia, příběh továrny mapuje více než stoletou historii firmy Slavia bratří Paříků. Uvidíte zde také 10 motorů, které se zde vyráběly v letech 1920 – 2000 a dvě mlátičky, které jsou vystaveny ve dvoře Nového Kláštera. Expozice Fatra v čase, kde se seznámíte s 80letou tradicí firmy Fatra v nápadité kostce. Poslední expozice Příběh města, kresby architekta Pavla Šimečka. Expozice zachycuje na třiceti kresbách proměny osídlení Napajedel a rozvoj v moderní město. Muzeum Napajedla disponuje k pořádání pravidelných krátkodobých výstav zcela mimořádným audiovizuálním sálem. Výstavní sál umožňuje expozice ztvárnit architektonicky i výtvarně čistým způsobem, v souladu s dnešní potřebou vizuální podívané s interaktivními prvky a informační podporou.

Radnice

Radnice

Novorenesanční budova radnice od architekta Dominika Feye byla postavena v roce 1904. Na její výzdobě se podíleli Franta Úprka sochou sv. Jiří, patrona Napajedel, a Jano Köhler vitrážemi oken a keramickým ciferníkem věžních hodin.

Zámecký park Napajedla

Zámecký park Napajedla

Rozlehlý park obklopuje Zámek Napajedla a je jeho nedílnou součástí. Zámecký park je zčásti ve stylu anglickém a zčásti ve stylu francouzském. Uprostřed parku je jezírko s lekníny a historickou sochou. Zámecký park je volně přístupný, avšak vyžaduje dodržování provozního řádu. V zámeckém parku je zakázáno fotografování, případně je možné na vyžádání povolení.

Nejbližší cíle v okolí