Dolní Věstonice

Dolní Věstonice

Dolní Věstonice

Poloha

Vinařská obec a významná archeologická lokalita Dolní Věstonice leží severně od Pálavy asi 10 km na sever od Mikulova na jižním břehu Novomlýnských nádrží.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1312. V šestnáctém století se zde usadili novokřtěnci - habáni. Mlýn v obci vybudovaný v roce 1575 byl jejich dílem a patřil ke třem největším na Moravě. Vyhořel v roce 1906. Habánské náměstí, tzv. Husí plácek, patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské oblasti. Habánské vinné sklepy zde tvoří celé náměstíčko. Dolní Věstonice proslavily nálezy z doby lovců mamutů, zejména Věstonická venuše.

Památky

K místím pamětihodnostem patří kostel archanděla Michaela, jehož raně gotická část s věží je připomínána již v roce 1389. Autorem bohaté vnitřní výzdoby je dvorní sochař Ditrichštejnů Ignác Lengelacher, který vytvořil i sousoší sv. Luitgardy a sousoší sv. Panny Marie Pomocné umístěné východně od kostela. Mezi další památkové objekty v obci patří bývalá radnice, v níž je v současné době umístěna hojně navštěvovaná archeologická expozice. Mnoho návštěvníků si se zájmem prohlédne hradiště Vysoká zahrada se zbytky základů kostelíka z 11. století a s mohutnými valy, dosahujícími až šestimetrové výšky.

Kulturní tradice

Rok od roku se obec zapisuje do povědomí návštěvníků 'burčákovými dny', kdy otevřené sklípky vinařů nabízejí ochutnávku tohoto moku.

Příroda

Obec leží obklopena cennými přírodními lokalitami. Na východním okraji obce se nalézá významná geologická lokalita, sprašový profil výšky 30 m - Kalendář věků - s půdními horizonty z doby ledové. Jižně od obce se vypíná Děvín chráněný jako národní přírodní rezervace a směrem na severozápad leží významná ptačí rezervace – Věstonická nádrž.

Dovolená

V posledních letech se obec dostává do povědomí sportovních rybářů, kteří na březích vodního díla Nové Mlýny nacházejí ideální podmínky pro sportovní rybaření.

Fotogalerie

Expozice Dolní Věstonice - Život pod Pálavou

Expozice Dolní Věstonice - Život pod Pálavou

PR Děvín

PR Děvín

Naučná archeologická stezka

Dávnou historií kraje provází 5 km dlouhá archeostezka s osmi panely, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před více než 30 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a raného středověku. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů a plány a mapami z archeologických výzkumů.

Novomlýnské nádrže

Novomlýnské nádrže

Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny je ptačí oblastí soustavy Natura 2000

Věstonická venuše

Věstonická venuše

Vysoká zahrada

Vysoká zahrada

Kalendář věků

Kalendář věků

Sprašový profil ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou. Obsahuje pohřbené půdní horizonty z období teplejších výkyvů poslední doby ledové a je proto výstižně nazýván Kalendářem věků. Místo je důležité také z hlediska archeologie – ve výkopech nad profilem byly doloženy zbytky otevřených ohnišť lovců mamutů.

Kostel sv. Linharta

Kostel sv. Linharta

Kostel archanděla Michaela

Kostel archanděla Michaela

Nejbližší cíle v okolí