Mikulčice

Mikulčice

Poloha

Obec Mikulčice leží v Podluží u řeky Kyjovky asi 6 km jihozápadně od Hodonína.

Historie

Mikulčice se mohou pochlubit jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v ČR. Bylo prokázáno, že oblast Mikulčic byla osídlena již ve střední době kamenné, době laténské a době římské. Odkryté pozůstatky slovanského hradiště a sídliště v lokalitě Valy ukazují na pravděpodobné působení slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v těchto místech.

Památky

Z dalších památek připomeňme kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. století. Jeho gotické jádro a kněžiště pochází ze 14. století a oltář vytvořený z dubových kmenů je možným svědkem slavného uvítání byzantské mise. V obci se dále nachází barokní socha sv. Ondřeje, kaple sv. Rocha zdobená lidovou ornamentikou a fara s malovaným žúdrem.

Kulturní tradice

V červenci na svátek sv. Cyrila a Metoděje se v Mikulčicích koná Cyrilometodějská pouť. Proslulé jsou také zdejší slovácké hody a cimbálová muzika Slovácko.

Příroda

Přírodní rezervace Skařiny v blízkosti archeologické expozice je jádrem přírodního parku Mikulčický luh. V lužním lese je hnízdiště čápa černého i bílého, volavky popelavé, moudiváčka lužního a dalšího vodního ptactva.

Fotogalerie

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Přírodní park Mikulčický luh

Chalupa Fanoša Mikuleckého

Chalupa Fanoša Mikuleckého

Kdo by neznal písně, jako Vínečko bílé, nebo V širém poli studánečka. Napsal je Fanoš Mikulecký - vlastním jménem František Hřebačka. Dům, ve kterém se v Mikulčicích narodil, je nyní muzeem věnovaným jeho životu a dílu. Mimo exponátů věnovaných F. Mikuleckému je chalupa vybavena zařízením z 1. poloviny 20 století, které zachycuje život té doby. V zahradě je vzácně dochovaná dřevěná sušárna tabáku. Dům slouží také k příležitostným výstavám. Chalupa je otevřena při aktuálních výstavách vždy v neděli od 14:00 do 18:00 hodin.

PR Skařiny

Turistické informační centrum Mikulčice

Nejbližší cíle v okolí