Ratíškovice

Ratíškovice

Poloha

Vinařská obec Ratíškovice leží asi 8 km severně od Hodonína na okraji komplexu lesa Doubrava.

Historie

Patří mezi nejstarší moravské obce. První zmínka o existenci obce se datuje do let 1131- 1141. Avšak o podstatně starších dokladech osídlení vypovídají archeologické nálezy, a to z doby kamenné (kamenný přeslen a sekera, 3000 let př. n. l.), bronzové (bronzová sekerka, srpovité nože, náramek, 1800 - 800 př.n.l.) a z období středodunajské kultury (žárový hrob z 8 st. před n.l.).

Památky

K místním pamětihodnostem patří kostel sv. Cyrila a Metoděje z r. 1857 ve slohu historického romantismu a drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, sochy). Zajímavá je také oblast vinných sklepů "Slavín". Ačkoli zdejší sklepy s lisovnami (a velmi často i s místnostmi pro přátelská posezení) nepatří mezi památkové objekty, jsou pozoruhodným dokladem vývoje architektury a estetického cítění místních vinařů.

Kulturní tradice

Svou lidovou kulturou jsou Ratíškovice součástí kyjovského Dolňácka - etnograficky vyhraněné oblasti s příznačným dialektem, bohatě zdobeným oděvem - krojem, písněmi a zvyky. Z kulturních akcí připomeňme červencovou Cyrilometodějskou pouť a mezinárodní festival dechových hudeb a říjnové tradiční krojované hody s průvodem.

K slováckému folkoru neodmyslitelně patří i vinohrady a dobré víno. Víno se zpracovává a zraje ve sklepech na "Slavíně".

Dovolená

Vedle slavínských posezení při dobrém víně lze v obci navštívit i několik pohostinství, barů, vinárnu a kavárnu. Pozornost poutá obzvláště vinárna "Pepina" a svérázný hostinec "Rybářská bašta", která se nachází přímo u vodní nádrže bohaté na ryby. Místní sportovní areál je pravidelně využíván i k prodejním trhům, které již po několik let přitahují kupující i prodejce z dalekého okolí.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí