Tvrdonice

Tvrdonice

Obec Tvrdonice leží nivou řek Kyjovky a Moravy. Tvrdonice jsou centrem národopisného dění na Podluží. Vždy poslední květnovou sobotu a neděli se zde ve zvlášť upraveném areálu na konci vesnice konají Tvrdonské národopisné slavnosti Podluží v písni a tanci, na něž se sem spolu s lidovými muzikami sjíždí mládež i dospělí v tradičních lidových krojích, aby návštěvníkům slavností předvedli lidové písně, zvyky a obřady, ale i své umění ve zpěvu, "cifrování", tanci a hudbě. Vedle strážnických slavností je to dnes druhý nejznámější folklorní festival na Moravě. O tom, že je zde folklorní tradice velmi živá, svědčí i existence mužského pěveckého sboru, dětského souboru Pomněnka, cimbálové muziky Jožky Severina, dechové hudby Podlužanka a krojované hody, konané v září. Vedle toho v červnu probíhá v národopisném areálu také moravské finále přehlídky dechových hudeb Polka fest. Z Tvrdonic pocházel i významný lidový zpěvák Josef Severin, jehož písně rozdávaly radost posluchačům až do 12. března 1991, kdy zemřel a nato byl na tvrdonickém hřbitově pochován.

K přírodním zajímavostem patří přírodní rezervace Stibůrkovská jezera tvořená mozaikou zachovalých luk, mokřadů a lužního lesa chrání, v níž se vyskytuje řada vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Fotogalerie

Soutok - Tvrdonicko

Ptačí oblast soustavy Natura 2000 se nachází na soutoku Moravy a Dyje a dále zasahuje k Břeclavi, Lanžhotu a Hodonínu. Plošně členité území zaujímá 41 km na délku a 3-5 km na šířku.

Nejbližší cíle v okolí